Пловдивският адвокат и доктор по международно право и международни отношения Стоян Мемцов вчера представи две свои книги. Първата от тях е "Косово. Проблемът за международноправният статут", която представлява неговият дисертационен труд, защитен през 2017.

А втората е монографията му "Въоръжената хуманитарна интервенция. Международноправни аспекти". Книгите и техният автор бяха представени от неговите рецензенти проф. д.ю.н. Надя Бояджиева, която е и негов научен ръководител и полковник доцент д-р Мариан Нинов от Военната академия.

Представянето в зала "Пловдив" на хотел "Марица" събра адвокати, учени, студенти, общественици.