6000 лв. за един проект в рамките на обща сума от 400 000 лв. ще предостави Министерството на културата на творчески проекти в областта на литературата след провеждането на конкурс. Крайният срок за подаване на документи за него е 30 дни от датата на обявяване на конкурсната сесия на сайта на министерството, което означава до 11 август включително. 

Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансова подкрепа на творчески проекти имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата - белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или поставена на сцена минимум една авторска пиеса. 

Срок за изпълнение на проекта е 1 година от влизане в сила на договора.

Документите се подават, попълнени в два екземпляра на хартиен носител на адрес:

Министерство на културата, София 1040, бул. "Александър Стамболийски" №17.

С правилата за условията, реда за провеждане на сесията, както и с формуляра за кандидатстване, желаещите да участват могат да се запознаят тук.