Българския преводач Ахмет Емин Атасой, който живее в Бурса от 28 години, и издателство "Арп" публикуваха очаквания поетичен сборник-билингва „Съвременна българска поезия“, съставен и преведен от Атасой. Книгата се състои от два еднакви тома (на български и турски), включващи около 220 стихотворения от 46 представители на съвременната българска поезия. В анотацията, поместена в задната корица на сборника, четем следното: „Авторите в поетичния сборник „Съвременна българска поезия” са само част от онези български поети, които умело продължават патриотичната, революционната, демократичната и хуманистичната традиция на своите предшественици от ХХ век. Той е съставен с цел да даде на читателите от Турция най-обща представа за днешната българска поезия. 

Ахмет Емин Атасой е автор на 22 книги на български и на турски език, той е съставител на 6 антологии. Това е огромно по обем, разноликост и оригиналност на културните послания творчество, пример за следване в страдащата и разкъсана от противоречия Европа.

Ето и имената набългарските поетите, чиито стихотворения са включени в антологията:

Христо Ганов, Димитър Горсов, Атанас Звездинов, Димитър Васин, Захари Иванов, Рада Добриянова, Пламен Панчев, Лалка Павлова, Иван Есенски, Гълъб Ковачев, Осман Мустафов, Виолета Станиславова, Георги Атанасов, Илеана Стоянова, Надя Попова, Диана Димих, Гюлшен Алиева, Бойка Драгомирецкая, Иван Гранитски, Славка Мариновска, Боян Ангелов, Георги Николов, Павлина Павлов, Ивайло Диманов, Димитър Христов, Атанас Капралов, Магдалена Бояджиева, Петър Чухов, Катя Кремзер, Анжела Димчева, Ирина Йорданова, Иво Георгиев, Ирена Панкева, Албена Декова, Георги Ангелов, Добромир Банев, Невин Садъкова, Калин Терзийски, Селвер Алиева, Албена Фурнаджиева, Айше Рубева, Елена Денева, Иван Ланджев, Георги Гаврилов, Анна Лазарова.