Върховният административен съд върна за повторно разглеждане пред тричленен състав жалбата на партия „Гражданска платформа Българско лято” срещу решението на Министерския съвет за включването ѝ в списъка със санкциите по закона „Магнитски”. Това става ясно от решение на съда.

В края на юни ВАС отхвърли жалбата на партията за незаконосъобразност на решението на МС и прекратява производството по делото.

Актът на правителството, с който се създава списъка по санкциите „Магнитски”, задължава министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения.

Според настоящия петчленен съдебен състав „Българско лято” има правен интерес от оспорването и подадената жалба срещу решението на МС е допустима за разглеждане. Магистратите допълват, че право да оспорват административните актове имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от тях, или за които те пораждат задължение.

Затова съдът отменя решението на тричленния състав в тази му част. Съдиите обаче отбелязват, че правилно е било отказано спиране на изпълнението на решението на МС. Определението е окончателно.