Затворник от Пловдив прекара три дни в изолатора заради мобилен телефон. В края на ноември е била проведена акция зад решетките. Претърсвани са били килиите на пост 5, след сигнал, че в една от килиите има забранени вещи и вещества. Информацията се оказала вярна – в стая N 58 бил открит джиесем в задния джоб на един от лишените от свобода.

Съставен бил протокол, а обитателите на килията щателно разпитани. Мъжът, у който е открит забранения предмет, разказал, че само държал в себе си телефона, който обаче бил на друго лице. Последният не го ползвал, а постоянни разговори от мобилното устройство били извършвани от трети човек.  Именно той бил отведен при директора, който му наложил дисциплинарно наказание „три дни в изолатора”.

Ядосан от санкцията, затворникът подал жалба до Административен съд за отмяна на наказанието. Пред магистратите лишеният от свобода заявил, че бил санкциониран неправилно и без да се е провело разследване по случая. Според справка от деловодството на затвора, лишеният от свобода е бил няколкократно наказван пред последните две години.  

В съдебно заседание са били изслушани обитателите на стая N 58. До един всички са заявили едно и също – наказаният затворник единствено употребявал телефона. Подобни сведения са били дадени и от директора на мястото за лишаване от свобода в Пловдив.

В крайна сметка Административен съд отхвърли жалбата на затворникът.

 „Приетата от наказващия орган фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и събраните доказателства в хода на извършване на проверката. Правилно и законосъобразно е наложено на жалбоподателя предвиденото в закона дисциплинарно наказание за извършеното от него дисциплинарно нарушение. При определяне вида и размера на дисциплинарното наказание ответникът е взел предвид характера и тежестта на извършеното нарушение, отношението на лишения от свобода към него, предишни налагани дисциплинарни наказания и данните за извършени от него системни нарушения. Размерът на наказанието се явява съразмерно и адекватно на степента на нарушението и преследваната от закона цел, без да засяга прекомерно правната сфера на нарушителя”, се казва в решението на съда.