Служител, упражняващ вътрешен контрол върху дейността на инкасатори на „синя зона” в Пловдив, е въртял схеми в продължение на половин година, като е принуждавал подчинените му да му отчитат всеки месец определени суми пари. „Таксата” е събирана от по-висшия служител, за да не мести инкасаторите от доходоносни улици и да не ги проверява. Сумите, които получавал за това били различни – между 60лв. и 150лв. месечно.

След като е бил заловен от работодателите си от Общинското предприятие „Паркиране и репатриране“ към Община Пловдив, служителят е бил уволнен дисциплинарно, като отнесъл казусът до съда. Той завел дело срещу общинското предприятие и директора Ненко Калакунов, подписал заповедта за уволнение с иск уволнението да бъде признато за незаконно и да му бъде изплатено обезщетение за времето, през което е останал без работа, за периода от 18 май 2021 г. до 18 ноември 2021 г. в размер на 7099.50 лева. Освен тях претендирал и адвокатско възнаграждение от 650 лева.

След като искът му бил порязан от Пловдивския районен съд, уволненият работник решил да обжалва и пред по-горна инстанция.

След безспорно доказаните нарушения, че многократно е изисквал пари от контрольорите и разпитите на свидетелите, които потвърдили и пред въззивния съд, че са му предавали пари, за да не бъдат проверявани и местени на други улица, магистратите приели, че през процесния период служителят е злоупотребил с доверието на работодателя, като се е възползвал от възложените му контролни функции, изисквайки и получавайки парични средства, които не са му се дължали.

С оглед на това Пловдивският окръжен съд потвърдил решението на първоинстанционния съд и оставил жалбата за незаконно уволнение без уважение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок, считано от 30 март 2023г.