Общо 2137 дела за държане, разпространение, отглеждане и контрабанда на наркотични вещества са наблюдавали прокурорите от района на Апелативна прокуратура – Пловдив през 2020 година. Това стана ясно на годишното отчетно събрание на Апелативна прокуратура.

По досъдебните производства за наркотични вещества са осъдени общо 1033 лица.  Делата за тези престъпления ще бъдат приоритетни и през следващата година, посочиха прокурорите от Апелативна прокуратура-Пловдив. 

Апелативният прокурор Тодор Деянов очерта тенденциите на работата на прокурорите през годината. Той посочи, че има спад на броя на регистрираните престъпления, изключително нисък процент на оправданите лица, както и увеличаване на броя на внесените обвинителни актове в съда. 

1 година Covid-19: Как се отрази пандемията на престъпността в Пловдив?Намаляха кражбите и грабежите, но се увеличиха измамите

През 2020 година в апелативния район са регистрирани общо 16 747 престъпления, като през 2019 година те са били 18 024, а през 2018 година - 19 114.

На съд са предадени 7763 лица, внесени са 7147 прокурорски акта. Общо 7150 са осъдените с влязла в сила присъда. Прокурорите от апелативната зона са наблюдавали общо 492 дела за корупционни престъпления и 1031 - за данъчни престъпления. 

Гости бяха Борислав Сарафов, заместник – главен прокурор, и Сийка Милева, говорител на главния прокурор.
В зоната на Апелативна прокуратура – Пловдив влизат районните и окръжните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пазарджик и Смолян. 

Заместник – главният прокурор Борислав Сарафов и говорителят на главния прокурор Сийка Милева дадоха отлична оценка за работата на магистратите от Апелативна прокуратура – Пловдив. В събранието участваха онлайн и административните ръководители на шестте окръжни прокуратури в апелативната зона и директори на областните дирекции на МВР.