Шест години и половина лишаване от свобода при първоначален строг режим получи днес лекарката от V състав на ТЕЛК в Пловдив д-р Славка Петкова.
Тя беше задържана през януари 2011 година заедно с други лица заради схема за подкупи, давани за фалшифицирани заключения за работоспособност.
Освен тежката ефективна присъда, д-р Петкова трябва да изплати глоба в размер на 10 000 лв., а освен това е лишена от правото да заема държавна длъжност и да упражнява дейност като лекар в ТЕЛК за срок от девет години и шест месеца. Обвиняеми по делото са още Милена Куцева, Димитър Ройнов и д-р Цветанка Огорялкова. Милена Куцева, счетоводителка, получи условна присъда от три години, Димитър Ройнов - също условна от година и три месеца, д-р Цветанка Огорялкова- условна от десет месеца.
Д-р Славка Петкова е поискала от Милена Куцева и после е получила 18 800 лева, по 200 лева за 94 лица, за да издаде експертни решения на ТЕЛК с по- висока степен на нетрудоспособност. Схемата се е осъществявала чрез посредници и точно един от тях я е издал на органите. Другата лекарка сред осъдените е работела в Транспортна болница е издавала болнични листове и епикризи с фалшиво съдържание, но доказаният подкуп за това са само 130 лв. Присъдите подлежат на обжалване.

 Подсъдимата Милена Куцева беше осъдена на три години лишаване от свобода условно с пет години изпитателен срок и глоба в размер на 2500 лв. Подсъдимият Димитър Ройнов беше осъден на една година и три месеца лишаване от свобода условно с три години и три месеца изпитателен срок и глоба в размер на 1300 лв. Подсъдимата Цветанка Огорялова беше осъдена на десет месеца лишаване от свобода условно с три години изпитателен срок и глоба в размер на 100 лв. 

Милена Куцева беше призната за виновна в това, че през периода 01.07.2010г. – края на месец декември 2010г. включително в Пловдив и Асеновград при условията на продължавано престъпление, самостоятелно и в съучастие като извършител с Димитър Ройнов, последният като подбудител и помагач, е обещала дар – парична сума в размер на 20 000 лв. /по 200 лв. за 100 лица/, на длъжностните лица Славка Петкова и Валентин Гарабитов, - членове на Териториална експертна лекарска комисия гр.Пловдив, за да извършат действия по служба по издаване на експертни решения на ТЕЛК във връзка с извършване на медицинска експертиза на работоспособността на въпросните лица. През периода 01.07.2010г. – края на месец декември 2010 г. включително в гр. Пловдив и гр.Асеновград, област Пловдив е дала дар - парична сума в размер на 15 000 лева /по 200 лева за 75 лица/, на длъжностното лице - Славка Петкова,– член на ТЕЛК, загдето е извършила действия по служба по издаване на експертни решения на ТЕЛК във връзка с извършване на медицинска експертиза на работоспособността на различни лица. През месец декември 2010г. в гр.Пловдив е дала дар - парична сума в размер на 1 200 лева /по 200 лева за 6 лица/, на длъжностното лице - Валентин Гарабитов, - член на ТЕЛК, загдето е извършил действия по служба по издаване на експертни решения на ТЕЛК във връзка с извършване на медицинска експертиза на работоспособността на различни лица.

 Димитър Ройнов беше признат за виновен в това, че през периода от началото на месец септември 2010г. до края на месец декември 2010г., в гр.Асеновград, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като подбудител и помагач с Милена Куцева /Ройнова/, същата като извършител, умишлено я е склонил да обещае дар – парична сума в размер на 600 лева на длъжностното лице Славка Петкова, член на ТЕЛК, за да извърши действия по служба по издаване на експертни решения на ТЕЛК във връзка с извършване на медицинска експертиза на работоспособността на различни лица и да даде дар – парична сума в размер на 400 лева на длъжностното лице Славка Петкова, загдето е извършила действия по служба по издаване на експертно решение на ТЕЛК във връзка с извършване на медицинска експертиза на работоспособността на 2 лица, като умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез набавяне на средства и по друг начин - набиране на пациенти за освидетелстване, събиране на парични суми, водене на списък, приемане на документи.

Подсъдимата Славка Петкова е призната за виновна в това, че през периода 01.07.2010г. – края на месец декември 2010г. включително в гр.Пловдив и гр.Асеновград, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – член на ТЕЛК е поискала дар - парична сума в размер на 18 800 лева /по 200 лева за 94 лица/ и приела обещание от Милена Куцева /Ройнова/ за дар - парична сума в размер на 18 800 лева /по 200 лева за 94 лица/, който не й се следва, за да извърши действия по служба за издаване на експертни решения на ТЕЛК във връзка с извършване на медицинска експертиза на работоспособността. През периода 01.07.2010г. – края на месец декември 2010г. включително в гр.Пловдив и в гр.Асеновград, област Пловдив е приела от Милена Куцева /Ройнова/ дар – парична сума в размер на 15 000 лева /по 200 лева за 75 лица/, който не й се следва, загдето е извършила действия по служба за издаване на експертни решения на ТЕЛК и подкупът е в големи размери.

Подсъдимата Цветанка Огорялкова е призната за виновна в това, че през периода от 26.10.2009г. до 28.02.2011г. в гр.Пловдив, като лекар - ендокринолог в Многопрофилна транспортна болница гр.Пловдив и ДКЦ-І гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление за извършена работа и оказана услуга - извършени медицински прегледи и издадени епикризи и амбулаторни листове е получила имотна облага общо в размер на 130 лв. и е снабдявала различни лица с лъжливи свидетелства за състоянието на здравето им – епикриза и амбулаторни листове.

 Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред Апелативен съд Пловдив.

Снимка: S News

TrafficNews.bg