Истински съдебен спор се разрази между кмета на Община Раковски Павел Гуджеров и местен учител от професионалната гимназия в града. Причината - разпространени листовки с граждански въпроси, които кметът счита за предизборна агитация. На първа инстанция, Павел Гуджеров е признат за виновен в обвинение за „клевета” и е оневинен, че е използвал физическо насилие и е разпространявал неверни факти пред обществеността в град Раковски, за учителя Божидар Земярски. Кметът е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

Павел Гуджеров е осъден да заплати на Божидар Земярски обезщетение за причинените му с клеветата неимуществени вреди в размер на 300 лева, ведно със законната лихва.

Сагата датира от 2019 година. Божидар Земярски заемал длъжността учител по теоретично обучение, направление „икономика“ в Професионална гимназия „Петър Парчевич“ в гр. Раковски. Павел Гуджеров през есента на 2019 г. заемал длъжността кмет на Община Раковски и предвид протичащата предизборна кампания за местни избори, бил кандидат за заемане повторно на същата длъжност.

По това време, на електронния сайт на Община Раковски от граждани постъпвали различни въпроси, свързани с дейността и правомощията на кмета. Тъй като нямало отговор на същите, учителят решил да разпечата на хартиен носител част от поставените на интернет страницата от гражданите въпроси с цел да бъдат разнесени по домовете в града. След разпечатването, Земярски потърсил услугите на двама души – негови ученици, които от своя страна срещу заплащане се съгласили доброволно да разнесат по пощите въпросника.

На 23 октомври 2019 г. вечерта двамата започнали да разнасят листовките. Около 21.30 часа единият получил обаждане от свои приятели, че някакви деца ходят по улиците и хвърлят провокативни листовки, касаещи кмета.

Самият Павел Гуджеров изпълнявайки длъжността, бил уведомен за случващото се от общински съветник от неговата листа. Те разбрали кои са момчетата, разнасящи въпросника, и ги пресрещнали с автомобили на улицата, спрели ги и подали сигнал в полицията.

Тогава кметът с назидателен тон обяснил на единия разносвач, че благодарение на това, което върши в момента, няма да може да си намери работа занапред. След това на място пристигнал полицейски патрул, който отвел в районното мъжете разнасящи въпросниците. Там двамата обяснили кой им ги е дал и защо, след което били освободени.

На следващия ден, кметът депозирал жалба до директора на гимназията, до полицията и до РУО гр. Пловдив, в която посочил, че Божидар Земярски „абсолютно недобросъвестно се е възползвало от служебното си положение - преподавател и е упражнил въздействие върху свои ученици, превишил е властта си и грубо е нарушил задълженията, предвидени в качеството му на учител в ЗПУО и подзаконовите нормативни актове в образователната система”.

От извършените проверки се установило, че учителят не е извършил никакво нарушение или престъпление и е оневинен. И двамата ученици, разнасяли материалите, са пълнолетни, като даването на материалите и разнасянето им не е станало в учебно време, нито на територията на училището. 

Кметът в условията на предизборна кампания е бил недоволен от констатираното от него и приятели му разнасяне на въпросниците,считайки, че това е предизборна агитация, реализирана в нарушение на закона.

Според отразеното в жалбата изявление, кметът смята, че „като учител, Земярски е принудил учениците, да извършат нещо против волята им - да разнесат по пощите в града въпросник към кмета, като е употребил за това заплашване, а именно приложил е форма на психическо насилие върху тях, накърнил е личното им достойнство, и ги е заплашил да извършат исканата от него дейност, под угрозата на лоши 6 оценки в училище и недопускане да се премине в следващ клас на обучение”.

Според учителят обаче, описаните неща в жалбата представляват приписване на престъплението на Земярски. „Посочените изявления на кмета представляват разгласено от негова страна позорно обстоятелство по отношение на Божидар Земярски, от една страна, а от друга приписване му на престъпление, с които се засяга неговото добро име в обществото, разбирано като оценка, която останалите хора формират и изразяват относно личността му въз основа на неговите лични, професионални и обществени прояви”.

След като разгледа всички факти и обстоятелства по делото, Административният съд в Пловдив прецени, че кметът Павел Гуджеров е невинен и измени част от присъдата му, наложена от Районен съд, която не е обжалвана от Земярски, а именно жалбата подадена в полицията.

В останалата част от обвинението, присъдата е потвърдена и той е признат за виновен. Кметът трябва да заплати и направените разноски във въззивното производство, които са в размер на 500 лева.