Измамници се представят за служители на ЧЕЗ, предупреждават от компанията. Енерегийно разпределителното дружество съобщи още, че са засечени съмнителни електронни писма за събиране на несъществуващи задължения. Писмата са изпратени от адреси, които нямат общо с корпоративните имейли на компаниите от Групата ЧЕЗ в България.

ЧЕЗ предупреждава своите клиенти, че не събира лични данни по телефон и че всички заплащания за услуги, предоставяни от компаниите от Групата ЧЕЗ в България, се извършват по установените за това начини и никога извън определените за целта места – клоновете на Български пощи, касите на "Изипей", "ФастПей", чрез електроните канали на "Ипей", "Трансакарт", "Айкарт", CASHTERMINAL, на ATM терминали и по банков път.

Компанията призовава при всяко съмнение за злоупотреби, корупционни практики и други нередности, потребителите да се свързват с органите на МВР.

Всеки служител на ЧЕЗ е длъжен при поискване да се легитимира със своята служебна карта, която съдържа трите имена, длъжността и снимка. На гърба й има телефонен номер, на който клиентите могат да проверят самоличността на служителя. При отказ да се предостави картата, потребителят има право да поиска съдействие от полицията, пише dnes.bg.

Клиентите могат да се свържат с дружествата на ЧЕЗ и да получат  информация на денонощен на телефон 0700 10 010 или на имейли: klienti@cez-rp.bg по въпроси, касаещи дейността на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и info@cezelectro.bg, по въпроси, касаещи дейността на "ЧЕЗ Електро България" АД.