Апелативен съд – Пловдив остави в ареста директорката на общинската болница в Раднево и двама нейни служители. Магистратите потвърдиха определение на Окръжен съд – Стара Загора, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо служителите на  МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ .

Директорката на лечебното заведение д-р Мая Узунова, началникът на ТРЗ Марта Стефанова и служебният шофьор Слави Иванов са обвинени в присвояване на средства в особено големи размери и безстопанственост, за пране на пари.

Те са обвинени, че са действали в различни комбинации помежду си поради което делото е от висока фактическа и правна сложност. Предстоят множество разпити на свидетели и експертизи, поради което съдът счита, че най-адекватната, за настоящия ранен етап от разследването, е мярката „задържане под стража“.

По време на заседанието в Апелативен съд - д-р Мая Узунова не присъстваше. 

Със специална молба-декларация  лекарката е заявила, че не желае да се яви в съдебна зала, а ще бъде защитавана от упълномощения от нея адвокат.

Съдът прецени, че с оглед движението на делото между инстанциите, не е разколебано обоснованото предположение за авторство на вменените на обвиняемата  престъпления. Пловдивските апелативни съдии не приеха като ново обстоятелство, доводът на защитата, че Узунова, която е епидемиолог, би могла да се включи в лечението на болни с коронавирус. Според магистратите, без да се подценява квалификацията на обвиняемата, тя няма практически опит като инфекционист. Според експертната преценка обгрижването на болните изисква мултидисциплинарни екипи.

Апелативният съд посочи, че напълно законосъобразно Старозагорският окръжен съд е определил едномесечен срок, в който ново искане от обвиняемата Узунова за промяна на мярката й за неотклонение е недопустимо, освен при влошаване на здравословното й състояние.

Марта Стефанова е обвинена за това, че в периода месец април 2018 г.  до месец декември 2019 г. в град Раднево, в условията на продължавано престъпление като извършител в качеството си на длъжностно лице – Специалист човешки ресурси  и ТРЗ на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков-Раднево“, в съучастие с Мая Узунска като съизвършител, в качеството й на длъжностно лице – управител и Марта  като съизвършител, в качеството й на длъжностно лице – главен счетоводител, в същото лечебно заведение, както и със Слави Иванов като помагач, присвоила чужди пари – собственост на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков-Раднево“-ЕООД-Раднево в размер на 83 862 лв. , представляващи парични суми по граждански договори, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, като присвоеното е в големи размери.

Със същото постановление Марта Стефанова е обвинена, че в периода април 2018 г. до декември 2019 г., в Раднево и в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие със Слави Иванов, като съизвършител,  придобила  имущество – парична сума в общ размер 192 399 лв., и я преобразувала в злато, апартамент и автомобили, като за сумата от 39 215 лева знаела към момента на придобиването и към момента на трансформирането, че е придобита чрез престъпление и за сумата от 153 184 лева е предполагала към момента на придобиването и при преобразуването, че е придобита от престъпление по чл.219 ал.3 вр. ал.1 вр. 26 ал.1 от НК.

Слави Иванов е привлечен в качеството обвиняем за това, че в периода април 2018 г. до декември 2019 г., в Раднево и в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с Марта Стеафнова като съизвършител  придобил  имущество – парична сума в общ размер 192 399 лв.  и я преобразувал в злато, апартамент и автомобили, като за сумата от 39 215 лева знаел към момента на придобиването и към момента на трансформирането, че е придобита чрез престъпление.

Мая Узунова е привлечена за обвиняема за това че в периода месец април 2018 г.  до месец декември 2019 г. в град Раднево, в условията на продължавано престъпление, като извършител, в качеството си на длъжностно лице - управител на МБАЛ“Доктор Димитър Чакмаков – Раднево“ЕООД, в съучастие с главен счетоводител и Марта Стефанова като съизвършител, в качеството й на длъжностно лице – Специалист Човешки ресурси и ТРЗ, в същото лечебно заведение, както и със Слави Иванов Славов като помагач, присвоила чужди пари – собственост на МБАЛ”Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ ЕООД в размер на 83 862 лева, представляващи парични суми по граждански договори с различни лица, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, като присвоеното е в големи размери.

Със същото постановление Мая Узунова е обвинена и че в  периода от месец април 2018 г.  до месец декември 2019 г. в град Раднево,  при условията на продължавано престъпление, в качеството на длъжностно лице - управител на МБАЛ”Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ЕООД, не е положила достатъчно грижи за ръководенето, управлението, запазването на повереното й имущество и за възложената й работа,  и от това са последвали значителни щети на същото търговско дружество с парична равностойност 361 744 лева, представляващи обща сума изплатени допълнителни възнаграждения и ДМС на лицата М. У. в размер 106510 лева, М. А. в размер на 102050 лева, М. С. в размер на 131184 лева и С. С. в размер на 22000 лева, като деянието е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление.

За посочените обвинения и престъпление законът предвижда наказания, както следва:

-за престъплението длъжностно присвояване - „лишаване от свобода“ от 3 до 15 г;

- изпиране на пари - „лишаване от свобода“ от 1 до 6 г. и „глоба“ от 3000 до 5000 лв.;

Определението е окончателно.