Съставиха акт за дребно хулиганство на 50-годишен мъж от Пловдив. При посещение в паспортна служба на районното управление мъжът извършил непристойна проява, нарушаваща обществения ред и спокойствие, която се изразявала в оскърбително отношение и държане към служителите зад гишето.

Нарушителят е задържан в ареста на районното управление и представен на съд още същия ден. С решение по АНД №1424/20 на РС Пловдив още същия ден му е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив.