Под надзора на прокуратурата е започнато бързо производство срещу водачка на такси, предложила на проверяващите подкуп Засиления контрол на превозни средства, извършващи превоз на пътници и водачи на МПС бе с цел установяване и недопускане на нарушения по Закона за движение по пътищата, пряко влияещи върху пътния травматизъм.

 Служители на областната дирекция извършиха 237 проверки на водачи на таксиметрови коли. Констатираните нарушения по ЗДвП са 115. Съставени са 33 акта за установяване на административно нарушение и 55 глоби по фиш. В 6 от случаите водачите са преминали при забраняващ сигнал на светофарната уредба, а 8 са шофьорите, говорили по мобилен телефон по време на управление без наличието на устройство, позволяващо използването му без участие на ръцете. 7 от проверените водачи на таксита не са използвали обезопасителен колан, 8 са актовете с които са констатирани нередовни пътни документи. 4 акта са съставени на водачи, чиито превозни средства са били в неизправност, а само един от проверените автомобили е бил без ЗГО. 12 са съставените актове за други нарушения по ЗДвП.

Служителите на реда са констатирали и водачи, които не спазват пътни знаци и извършват неправилни маневри. За нарушенията са съставени 13 глоби с фиш. 18 са фишовете за неправилно спиране и престой. В резултат на акцията и 6- ма от водачите на таксита останаха без книжки, заради неплатени глоби. Извън горепосочената категория са проверени и 412 водачи на МПС. Констатираните нарушения по ЗДВП са 208 броя. Съставени са 28 акта и 89 глоби. Две са нарушенията,  при които има установен са неправоспособен водач и водач, управлявал без поставени регистрационни табели. В 20 от случаите са констатирани различни технически неизправности по автомобилите, за което са съставени актове. По време на проверката 9 от лицата, управлявали превозни средства са били без обезопасителен колан. В 27 от случаите проверени водачи и пътници са били с неизрядни документи. За констатирани нарушения, свързани с неспазване на пътни знаци и извършване на неправилни маневри са съставени 43 глоби по фиш. В хода на проверките са съставени и 28 фиша за неправилно спиране и престой. Проверените водачи на превозни средства от обществения транспорт за превоз на пътници са 113 броя. На 38 от проверените водачи и пътници, униформените служители на място са връчили и електронни фишове за вече извършени нарушения. С експлоатираните технически средства и системи са установени 285 нарушения на скоростните режими.