Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и изиска предприемане на координирани действия за проучване по случая на побой над ученик от Димитровград.

 

Припомняме, че двама ученици от Природо-математическата гимназия се сбиха в петък сутрин. Свадата е станала по време на междучасие , след което дванадесетокласниците се сбиват пред входа на училището. Единият е откаран в пловдивската болница „Св. Георги“ с фрактура на челюстта.

От страна на ДАЗД е изпратено писмо и изискана информация от Дирекция „Социално подпомагане“ – Димитровград и от Районно управление на МВР – Димитровград.

На училището, в което се обучават двете момчета са дадени методически насоки за работа с детето, осъществило агресията, както и за оказване на подкрепа на пострадалото момче и неговото семейство. Държавната агенция за закрила е предоставила на училищното заведение методически насоки и за мерките, които трябва да се предприемат, както за конкретния случай, така и за превенция на последващи актове на насилие. И двете момчета до момента нямат други провинения.

 „В началото на новата учебна година отново сме свидетели на агресия между деца. Държавната агенция за закрила на детето е непримирима към всеки акт на насилие между и над деца. Отговорността за поведението и реакциите на децата е на нас – възрастните. Нашият пример и важните разговори с децата ни са ключовите фактори да се предотвратят такива неприятни случаи.  Експертите на ДАЗД са в готовност да окажат нужната подкрепа както на пострадалото дете и неговите близки, така и на ангажираните по случая специалисти“, коментира д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

 По повод изнесената информация, че е имало и други деца, които са знаели за планираното насилие, както и че жертвата е била заплашвана преди това, Държавната агенция за закрила на детето апелира при съмнение за опасност от попадане на дете/деца в риск да се потърси консултация или да се подаде сигнал на Националната телефонна линия за деца 116 111, на която безплатно и анонимно ще получат съдействие и подкрепа.