Над 9000 декларации, дадени от граждани на входно-изходните пунктове на областните градове, са проверени за истинност на данните. Сред тях са открити 641 случая на хора, които са декларирали неистински обстоятелства. Това стана ясно от коментар на министъра на вътрешните работи Младен Маринов. 

Обикновено става дума за хора, които са посочили причина за пътуването си - придвижване до работно място, но се оказва, че те нямат трудов договор към посочената от тях фирма. 

Така се оказва, че декларациите изобщо не са проформа, а се проверяват стриктно. Основно причини за разминавания са освен недобросъвестност от страна на гражданите, така евентуално освобождаване на служителя през последния месец или ако той е работил без трудов договор и преди извънредното положение.  

Все още не е ясно какви действия ще бъдат предприемани спрямо нарушителите, но санкция за подобно действие е предвидена и по сега действащото законодателство - за невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс.