Собственик на триетажна къща, разположена в Аджисан махала в Пловдив, се опитва да отмени заповед за премахването ѝ, издадена от кмета на район "Централен" Георги Стаменов.

Зданието се намира буквално върху улица "Бургас" на десетина минути пешеходно разстояние от Стария град. То е препречило улицата, която по същество отдавна е загубила функциите си. 

Предвид действията по пълна реконструкция на инфраструктурата в квартала, финансирана по 22-милионния проект по „Региони в растеж”, градската управа се принуди да издаде десетки заповеди за премахване на незаконни пристройки в Аджисана. 

Решението обаче среща съпротива сред живущите, които използват всички правни способи да отстояват и запазят незаконните сгради, които обитават. 

Такъв е и последният случай, който стига до Административния съд в Пловдив. Собственикът оспорва заповедта за премахване на триетажната къща, като твърди, че тя не е нова, а върху съществуващи основите просто е изградена надстройка. 

Интересно е, че никой от страните по делото не оборва, че строежът е незаконен. Той няма никакви строителни книжа, никакви разрешителни и освен това почти в целия си обем влиза в уличната регулация. Така съдиите разглеждат дали няма наличието на статут на търпимост. И такъв обаче не е доказан по време на опитите да се датира произходът на триетажното здание. Свидетелските показания лежат на спомени, че надстрояването се правило през 1992г. на съществуващи към 1970 според представените нотариални актове, две жилищни сгради. Никой обаче не се е възползвал от редицата законодателни дупки в промяната на законите за градоустройство и строителство и не е поискал признаване. Сградата не е одобрена и в никой ПУП, а горните етажи не се различават принципно от долните основи. Вещи лица пък твърдят, че няма как тежестта на двата евнентуално надстроени етажа да бъде носена от паянтови едноетажни постройки. 

Съдът заключва, че не са нарушени и правата на семейството, тъй като собствениците притежават и триетажното здание, към което на калкан е построен въпросния незаконен строеж. Магистратите в Пловдив отхвърлят жалбата, но собствениците могат да продължат съдебната битка и на по-горна инстанция - Върховния административен съд. 

Подобни действия по обжалване са и една от основните причини все още да не се е пристъпило към бутане на незаконните строежи в Аджисан махала. При повечето имоти трябва да се извърви целият съдебен път, освен ако сградата не е определена за опасна по дефиниция на закона. В интервю за TrafficNews.bg в края на миналата година, районният кмет на "Централен" Георги Стаменов подчерта, че пролетта ще бъдат предприети ефективни действия по премахването на незаконните строежи. 

"Имаме над 90 влезли в сила заповеди за премахването на такива постройки, като сме се фокусирали основно върху сгради, заемащи улична инфраструктура – къщи в рамите на тротоари и улични платна. Пролетта ще пристъпим към ефективни действия по премахването им. Около 4-5 са домакинствата, които сами премахната незаконните постройки. Започнем ли фактическа работа по премахването на останалите, т.е. в момента, в който Общината предприеме действия по премахване на определен незаконен обект с изяснен извършител, всеки един от собствениците трябва да знае, че сумата по премахването ще бъде претендирана по съдебен път. Така че собствениците ще го заплатят така или иначе, а ако желаят могат да го направят със собствен ресурс, а не да чакат принудителните действия. Идеята в крайна сметка е всички улици и тротоари да бъде отворени и проходими", посочи Стаменов.