Днес точно в 18:00 служители на МВР се вдигат на протест в Пловдив. След като полицаи, пожарникари и спасители излязоха на редица регионални прояви на недоволство в различни градове, Пловдивските дружества на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) избраха 1 септември да защитят правата си. Шествието ще започне от сградата на Областната дирекция на МВР в Пловдив и ще премине по Главната улица на града.

С какви искания ще излязат протестиращите служители на пловдивските структури на МВР и какви са очакванията им, решихме да попитаме председателя на синдикално дружество в СФСМВР Доньо Янчев. 

Какви са основните законови промени, за които ще настоявате чрез предвидените за днес протестни действия?

Първо, въвеждане на по-ясно и стриктна регламентация на процесите на обучение и кариерно израстване и необходимите изисквания за заемане на определени длъжности. Трябва да има окончателно уреждане на статута на служителите от Дирекция „Национална система 112“, звената за документи за самоличност, както и всички останали, които предстои да бъдат преназначение към Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“.

Второ, структурата на възнаграждението на служителите също се нуждае от по-стриктна регламентация. Едно от предложенията на синдиката е работната заплата на заетите по трудово или служебно правоотношение в МВР да бъде обвързана със социално значим критерий. Понастоящем основното възнаграждение се определя спрямо база, предвиждана всяка година в Закона за държавния бюджет.

В последна сметка, много бихме искали да се създаде нормативна уредба, която да даде възможност при минимум администрация, структурите на МВР да работят максимално ефективно.

Служителите на пловдивските структури на МВР протестират, след като редица други ваши колеги го сториха. Наблюдавате ли някаква положителна промяна и отзвук от техните действия?

Трябва да отбележим, че налице вече са някои положително резултати. След националния протест Министерството обезщети с парични суми по-голямата част от служителите, които дълго време не бяха получавали униформено облекло. Към този момент има заявка от ръководството на МВР, че нашите предложения за създаване на нова нормативна база, ще бъдат изслушани. Синдикалната федерация на служителите в МВР вече в внесла част от предложенията си.

В този смисъл, нашият протест ще бъде не точно на недоволство, а по-скоро на напомнянето, че ефективният диалог може да даде резултати. От друга страна обаче, остава проблемът с актуализацията на възнагражденията на служителите в МВР. В условията на силно съкратени щатни бройки се стига до там, че служителите са натоварени с повече работа, а често носят и повече рискове при работата си, заради липсата на състав.

Възнагражденията обаче остават непроменени, независимо то увеличеното натоварване и интензитет на работа. Точно тук бихме искали да работим не за палеативно решение като увеличаване на някое от допълнителните възнаграждения, а за повишаване на основната заплата с най-малко 15%. Нужна ни е и нормативна регулация, която да позволи заплатата на служителите да следва икономическите изменения и да се индексира. Не е лошо да се разсъждава върху варианти за диференцирано заплащане по отношение на допълнителните възнаграждения, като към тях спадат възнаграждението за специфични служебни дейности, както и за постигнати резултати.

Доньо Янчев е председател на синдикално дружество в СФСМВР и действащ пловдивски полицай.