Служители на ЕВН разкрили манипулиране на ел. табло край къща в Пловдив. Веднага отстранили схемата и преизчислили сметката на живущата в къщата за предишните 90 дни, което прибавило задължение от 1111 лева за потребителката. Тя обаче оспорва и печели делото срещу енергоразпределителното дружество. Решението на Районният съд в Пловдив гласи, че ЕВН е допуснало нарушения в процедурите за едностранна корекция на сметката и заради това задълженията отпадат. 

Служители извършили проверката в края на август месец и установили, че има закачен кабел, през който протича енергия, но не се отчитала.

Проверката била извършена в присъствието на двама свидетели и полицейски служител, които подписали съставения Констативен протокол, с който е установено, че клиентът е присъединен директно към разпределителната мрежа, чрез захранващ кабел преди електромера.

Поради нарушенията, токът на жената /клиент/ бил спрян месец по-късно, но тя твърди, че не е била уведомена нито за проверката, нито за констатациите. Отивайки в офис на дружеството, тя разбрала, че сметката ѝ е била преизчислена.

Заради въздействието, консумираната електроенергия не била измерена и била незаплатена, а заради това сметката на потребителката била коригирана за 90 дни назад, като допълнително ѝ била начислената сума за ел. енергия на стойност 1111.46 лева.

Тя обаче решава да обжалва начислените суми в съда, като се позовала на факта, че не е слагала никакъв кабел, няма достъп до ел. таблото и по никакъв начин не може да бъде обвинена, че е манипулирала отчитането. Освен това жената твърди, че не ѝ е връчен констативен протокол и не е була уведомена за проверката, нито за преизчислението, нито имала фактура.  

Районният съд в Пловдив приема, че към захранващия кабел преди електромера е присъединен кабел 1х10 мед, който захранва къщата, при което част от ел.енергията не се отчита. Вещото лице подкрепя, че преизчислението е извършено според закона за последните 90 дни.

Магистратите обаче намират съществени нарушения в процедурите, извършени от ЕВН, заради което се счита, че е опорочена извършената едностранна корекция, довела до начисляване на сумите.

Всъщност причините дължимата сума да падне в съда са в „полето“ на ЕВН. Дружеството не е приело нови Общи условия, наложени от промените в закона за Закона за енергетиката, в които изрично трябва да присъства процедура за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция. Такава обаче липсва в ОУ на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

Освен това магистратите са сметнали, че предвид, че няма яснота кога точно е настъпил моментът на манипулация, няма как да определи началната дата, за която да бъде направено преизчисление на сметката.

Има и нарушения при Констативния протокол, за който нито е доказано, че е връчен, нито е съставен в съгласие със всички законови реквизити и изисквания. Именно заради всички тези нарушения, глобата пада. А EVN остава с източена енергия… без парично възмездие.  

Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Снимка: Илюстративна