Договорените суми с артистите ще бъдат изплатени, след като бъдат коректно отчетени. Това заявиха от ОФ "Пловдив 2019" в отворено писмо до медиите. То идва в отговор на писмото, подписано от 15 артисти, с което те съобщават, че стотици хиляди левове не са били изплатени. Културните дейци се обръщат към местните и националните власти, като изтъкват, че не са третирани като врагове от страна на фондацията.

Публикуваме отговора на ОФ "Пловдив 2019" без редакторска намеса:

От момента на създаването си през 2011 г. до днес, Фондация „Пловдив 2019“ работи по правилата и законите на Република България. Нито за миг екипът ни или негов представител не е засягал интереси или нарушавал правила (умишлено или случайно) в опит да навреди на партньор на фондацията. 

През всички години сме полагали усилия да създаваме условия за подкрепа и развитие на културния сектор в страната. По възможно най-демократичния начин изградихме гръбнака на програмата за Европейска столица на културата и така се родиха повече от 600 проекта с над хиляда партньора от България и чужбина. Не е тайна, че заради включването си в програмата на Европейска столица на културата на част от творческия сектор се наложи да пренапише и адаптира своите дейности и програми спрямо изискванията  - често тежки, понякога тромави, но в духа на правилата на държавната администрация, счетоводните и юридически практики. Благодарение на участието в „Отворените покани“ и условията за кандидатстване, беше натрупан безпрецедентен опит от страна на организациите в процеса на включване в най-мащабния проект за култура.

Средствата в размер на близо 20 млн. лв. следваха методиката за разпределяне, включваща оценка от жури, отчет и протоколи за всяка извършена дейност, както последващ контрол за разходените средства. За парите от данъците на нашите съграждани, независимо от направлението, всички публични организации, каквато е и нашата, дължат пълен отчет пред обществото през инструментите на прозрачността и достъпа до информация. Задължение е да бъде предвидена и известна гаранция за целесъобразно разходване, затова в международната и българска практика, клаузата за собствен принос успешно гарантира това изискване. Всяка организация сама решава какъв и колко ще бъде собствения й принос, спрямо оценката на възможностите си.

За всяка изразходена сума по закон следва признаване на разходите от съответните одитиращи органи, които функционират във всяка публична организация. При проверка те се ръководят единствено и само от законосъобразността на всеки представен документ. Всичко това е залегнало в договорите на бенефициентите, одобрените бюджети и анексите, с които всяка културна организация се е запознала и подписала.

Опитът ни, натрупан заедно със стотиците партньори, реализирали проекти през годините, сочи, че начините на финансиране и отчитане на проекти в областта на изкуството и културата са тежки за всички заинтересувани страни по веригата. Креативният сектор все повече се нуждае от фокус и специфична методика, с която да функционира и да се развива.

Благодарение на съвместните усилия на екипа и бенефициентите на фондацията, Пловдив получи и продължава да получава висока оценка за богатата си културна програма и създадената мрежа от партньорства, изградени през годините.

Сигурни сме, че брандът „Европейска столица на културата“ тепърва ще носи добавена стойност и ползи за организациите, съумели да реализират своите проекти в рамките на програмата. 

В ситуацията с КОВИД-19 в комбинация с големия обем от отчетни документи на организациите от началото на тази година, удължиха и забавиха голяма част от проектите, намиращи се в етап на финално отчитане.

Не всички организации, макар и високо оценени на съдържателно ниво, показаха необходимия административен и организационен капацитет, за да довършват документално своите собствени проекти.

Фондацията винаги е проявявала гъвкавост и разбиране при молба за промяна на срокове, дейности, допуснати технически грешки от страна на организациите. Своевременно всеки бенефициент е получил и продължава да получава персонални указания за успешното приключване на проектите си към фондацията.  

Някои бенефициенти все още не са представили пълен пакет документи, въпреки че са получили необходимите финансови забележки за корекции. Все още очакваме и междинни отчети на някои организации, въпреки че е минала повече от половин година след края на 2019 г.

Бихме искали да подчертаем, че все още има и организации, които не са входирали нито един документ за отчитане на своята дейност.

В отговор на част от въпросите, поставени от 15-те културни организации, подписали писмото, бихме искали да ги информираме за следното:

 

  • Разпределянето на парите от непризнати разходи и “намаленото” финансиране по линия на чл. 11 от договора са уредени в Решение № 130/ 11.06.2020 г. на Общински съвет - Пловдив. В него пише дословно: „Остатъкът от средствата, предоставени целево за разплащане с културните оператори, формиран от неверифицирани разходи по проектите им, ще бъде преразпределен с решение на Общински съвет - Пловдив“.
  • Договорените суми ще бъдат изплатени, след като бъдат коректно отчетени, съгласно параметрите, залегнали в одобрените бюджети и подписани договори.
  • Бюджетът и отчетите на фондация за разходване на средствата винаги са били публични и достъпни на официалния сайт и се приемат регулярно от принципала – Общински съвет - Пловдив.

Становището на артистите - вижте в линка:

Артисти на бунт срещу „Пловдив 2019”: Третират ни като крадци!Фондацията убива малките културни организации