ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" и Дирекция "Национална система за спешни повиквания 112" да излязат от МВР и да бъдат обединени  в държавна агенция "Гражданска защита на населението" обсъждат управляващите. Предложението е агенцията да е към Министерския съвет и подчинена на министър-председателя.

През 2016 година отново бе направен подобен опит, който обаче завърши с неуспех. Как се приема идеята в средите на огнеборците? Какви са плюсовете и минусите на едно такова преструктуриране? 

Ето и мнението на един редови пожарникар:

"Пожарникар съм вече много години. В пожарната има нужда спешно от реформа, но не от тази, която се подготвя.  Това, което в момента наричат реформа, има за цел да заблуди обществото, че са намалели полицаите на глава от населението. Реално проблемите в пожарната и в МВР ще останат и ще се задълбочат. Реално няма нищо да се подобри, но за сметка на това разходите в бюджета ще скочат. От тази реформа ще има полза за Никола Николов и другите работещи шефове в пожарната, които вземат едновременно  заплата и пенсия. Ако пожарната е част от МВР при навършване на 60 - годишна възраст системата те "изплюва".  Ако Пожарната стане държавна агенция всички началници, получаващи и пенсия ще имат опция дълго време да получават пенсия и заплата. От 2015г. Броя на работещите пенсионери в МВР става все по-голям. До колко това подобрява работата на министерството всеки може сам да прецени. Ефектът за данъкоплатците, ще бъде отрицателен. Ще трябва да плащат повече пари, без да има по- голяма ефективност.

Бюджетът на МВР преди реформата ще бъде по-малък от сбора на бюджета на МВР след реформата и бюджета на новата агенция.Според направените анализи ще са необходими 22 000 000 лева на година за новата администрация. Най- вероятно ще има допълнителни разходи за нови отличителни знаци, униформи и други разходи, които ще натоварят още бюджета. В пожарната и сега само половината от хората работят на терен. През годините от както работя началниците ставаха все повече за сметка на хората на терен. Реформите, които правеше сегашното ръководство на пожарната винаги бяха такива. За пореден път се върви в тази посока" коментира служителят, пожелал анонимност.

Част от синдикатите в МВР също не приемат въодушевено идеята, тъй като голяма част от членската им маса са служители на пожарната и една такава реформа ще ги обезкърви. 

В дирекцията е създадена работна група, която е направила анализ на ситуация и предложения до зам. министъра на вътрешните работи Таня Райчева. Работната група настоявада се запазят категорията труд, ранга, възнагражденията, погащите се обезщетения и др. социални придобивки. Обучението на служителитес висше образование да продължи в Академията на МВР. Новата държавна агенция да наследи активите, пасивите и архива на ГД ПБЗН и ДНС112.