Бетонният мост ще бъде запазен, съобщи днес кметът на Пловдив Здравко Димитров след среща с изпълнителния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски и областния управител Дани Каназирева.

„Ще се търси инженерно решение при техническото проектиране на пробива на Централна гара“, е обещал  инж. Папукчийски. По думите му това е ангажимент на Националната компания. Целта е да се синхронизират проектите за пробива под Гарата, транспортните връзки с новия пробив на ул. „Кукуш“ и бул. „Васил Априлов“ и с транспортния възел „Модър-Царевец“. 

Вчера областният управител Дани Каназиерева също се изказа по темата като заяви, че ще настоява Бетонният мост да се запази като връзка в Пловдив.  Каназирева заяви, че ще настоява да се осигури финансиране за проектирането и изграждането на мост върху старото съоръжение, с което да се запази като връзка - било то като ново съоръжение или реконструкцията на сегашния. Другото искане е мостът да бъде реконструиран едва когато се въведе в експлоатация пробива под гарата, за да не се затапи целият град. Също така ще се иска от НКЖИ фирмата изпълнител да направи т.нар. тунелен подход при пробива на гарата, за да не се засегнат комуникациите и колекторите да бъдат сменени без да се разрушава пътната инфраструктура.

Независимият общински съветник Слави Георгиев определи срещите на местната власт с директора на НКЖИ като безпредметни и публикува хронологията на проекта. 

  НКЖИ не е поемало никакви ангажименти за запазването на Бетонния мост, освен устно уверение, че няма против община Пловдив, 

Ето как изглежда тя: 

-Преди година, за разглеждане в Общински съвет, бе внесено предложение, с което община Пловдив дава съгласие за проекта на НКЖИ, който включва изграждане на високоскоростна жп линия, за чието изграждане е необходимо премахването на Бетонния мост. Като компенсация, НКЖИ предлага и поема за своя сметка, пробив под Централна гара.

-След като се получи огромно брожение, предложението бе отложено за следващо заседание на общински съвет.

-На проведените срещи с НКЖИ, стана ясно, че Бетонният мост, няма как да бъде запазен и не е техен ангажимент. Не е техен ангажимент и развръзките на бъдещият пробив под Централна гара. Не е техен ангажимент и магистралният водопровод, стоящ на пътя на бъдещият пробив. Всичко това е бъдещ финансов ангажимент на община Пловдив.

-Проведе се ново заседание на Общински съвет, където след осъществен натиск от правителството, управляващите общината клекнаха и прокараха решението общината да даде съгласие на НКЖИ, за да не се спира усвояването на евросредства. Забележете, в това решение НКЖИ не е поемало никакви ангажименти за запазването на Бетонния мост, освен устно уверение, че няма против община Пловдив, в бъдеще време да изгради за своя сметка нов Бетонен мост, който да спазва изискванията за високоскоростна железница. Тогавашната управа, пробва да разсея напрежението, като каза че ще търси варианти, НКЖИ да изгради освен подлез и мост. Но към днешна дата, НКЖИ няма такъв писмено поет ангажимент, а с горното решение, зелената светлина им е дадена и ръцете им са развързани да правят каквото си поискат.

-В съответствие със своята си програма, преди месец, НКЖИ пусна обществена поръчка за пробива, в която поръчка ясно е записано премахването на Бетонния мост, във времеви порядък, по усмотрение на фирмата спечелила поръчката.

-Към днешна дата, юридически НКЖИ няма никакви ангажименти за запазване на Бетонния мост, като дори не е изпълнила устния си ангажимент отпреди година, че първо ще изгради пробива, а тогава ще бутне моста.

-Община Пловдив няма никакви юридически способи, да спре бутането на моста и съвсем спокойно новият кмет и областен управител, могат да продължат със снимките с директора на НКЖИ, без от това да произтече каквото и да било.

Единственото, което е по силата на община Пловдив е спешно да осигури финансиране за изграждането на нов Бетонен мост и да се моли на НКЖИ, да спази устното си обещание, че няма да бута моста, преди да има пробив.

-Утежняващи обстоятелства. Дори да има пробив, община Пловдив трябва сама да финансира и изгради развръзките и разширенията пред и след пробива. Второ, за да бъдат изградени развръзки на Бетонния мост и някога в бъдеще той да бъде изграден като едно по-функционално съоръжение, ще трябва да се влезе в конфликт с концесионера на Централна гара.