"В началото човекът бил поробен от Бог, но счупил веригите. Поробен бил от крале, но счупил веригите. Поробен от раждането си, от рода си, расата си. Счупил веригите. Заявил на своите събратя, че човек има права, които никой бог, никой крал не може да му отнеме. Изконно човешко право, над което не стои нищо. Стоял на прага на свободата си, загърбил кръвта, пролята през вековете в нейно име" - "Химн", Айн Ранд.

Статистиката показва, че през 15. и 19. век - в разгара на продажбата на роби, броят на несвободните бил 13 милиона души. Днес, в 21 век, модерните роби са малко над 40 милиона - тройно повече, сочат данни на Международната организация на труда на ООН.

25% от жертвите на модерното робство са деца. Обърнато в цифри това означава близо 10 милиона души в световен мащаб.

Данните, обаче, може да се окажат грешни и цифрата да е много по-голяма. Причината за това е, че авторите на изследването не са имали достъп до милиони хора, намиращи се в конфликтни региони и бежански лагери.

Според съвременна дефиниция за робство днес за "роб" се смята човек, който извършва труд против волята си, притежаван е или е контролиран от своя "работодател", има ограничено право на придвижване, отнасят се с него нехуманно, разменя се като стока и се продава от ръка на ръка.

Според цифрите близо 25 милиона души работят против своята воля и под заплаха за живота си. Над 15 милиона жертви на съвременното робство са били принудени да сключат брак с друг човек - нещо, характерно за страните от Близкия изток.

Повечето роби работят в частния сектор - чистят къщи, шият дрехи - нещо, което е засегнато още преди няколко години от Роберто Савиано и книгата му "Гомора", изобличаваща тъмните практики на Камората - неаполитанската мафия.

Голяма част от модерните роби работят в областта на земеделието, трудят се в мините или работят като строители. 4,8 милиона души са сексуално експлоатирани, а по-голямата част от тях са жени и деца.

Според статистиката на Глобалния индекс на робството по-голямата част от съвременните роби се намират на територията на Африка и Азия. Начело на черната класация застава и Корейската народно-демократична република. 70% от сексуалните роби се намират в Азия. Най-голям брой насилствени бракове пък има в Африка.

Данните сочат, че в световен мащаб няма държава, която да не е засегната от проблема - 1,5 милиона съвременни роби живеят в развити държави. Броят на поробените във Великобритания например е 13 000 души.

Каква е причината макар и векове по-късно проблемът с робството да продължава да съществува? Отговорът е простичък - пари! 

Печалбата, която се генерира от съвременното робство в световен мащаб се равнява на близо 150 милиарда долара годишно, пресмята "Гардиън". Повече от една трета от тази печалба се генерира не къде да е, а именно в силно развитите държави, в това число и членки на ЕС.

Високата популация в някои от държавите също се сочи като основна причина за проблема. Сред водещите страни в черната статистика са страни като Китай, Демократична република Конго, Индия, Индонезия, Иран, Нигерия, Пакистан, Русия и Филипините, които формират около 60% от глобалната статистика.

Само два века по-рано търговията с роби е представлявала освен печалба, огромен разход заради скъпите разноски по транспортирането. Днес обаче това далеч не е така – голяма част от съвременните експлоататори имат по-ниски "разходи", заради нарпедъка в областта на новите технологии и видовете транспорт.

Съвременните миграционни процеси също допринасят за задълбочаването на проблема, защото по този начин се генерира голямо количество свежа, уязвима и готова за експлоатиране работна ръка. Хората, търсещи отчаяно препитание, заради неволята си, могат лесно да станат жертва на замеделската, модната и сексуалната индустрия.

Днес търговците на роби печелят 30 пъти повече от своите предшественици векове назад, защото еднократният разход по един- единствен човек се равнява на около $450, което сравнено с печалбата не означава абсолютно нищо - един-единствен труженик печели грубо около 8000 долара годишно. Трафикантите на сексуални роби взимат средно по 36 000 долара на жертва.

Изводите са простички - не само проблемът е много по-дълбок, отколкото е бил когато и да било в човешката история, но и доходите, които носи робството, са много по-високи. И така омагьосаният кръг се затваря.

Превод и редакция TrafficNews.bg