За Световния ден на детето НСИ пусна любопитна класация на най-разпространените имена на децата, родени през 2015 година у на

Според данните на статистиката се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата - 2 977 имена, отколкото на имената при момчетата -2 560 имена.

1 109 момченца носят името Георги, 1 052 – Александър, 876 – Мартин. При момичетата, родени през 2015 г. - 847 носят името Виктория, 803 – Мария, 737 – Никол.

Най-разпространените мюсюлмански имена при новородените през 2015 г. са Емир (137) и Мерт (111) при момчетата, а при момичетата - Елиф (153) и Мелек (74).

20 ноември е обявен за световен ден на детето през декември 1954 г. от ООН и ЮНЕСКО. 

В края на 2015 г. в България има 998 206 деца на възраст до 15 години. От тях 513 597 са момчета, а 484 609 са момичета. Общо децата представляват 14% от населението на страната. За първи път през 1999 г. относителният дял на децата в общия брой на населението е по- нисък от дела на възрастните хора (над 65 години) в странат.

В началото на 2015 г. България се нарежда на едно от последните места сред 28-те държави - членки на ЕС, с най-нисък относителен дял на децата от общия брой на населението.

Делът на най- младото население в ЕС е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.2%) и Италия (13.8%), а най- висок - в Ирландия (22.1%) и Франция (18.6%).

Всяка година се раждат повече момчета отколкото момичета. Това е биологически факт през последните десетилетия.

През 2015 г. в България броят на живородените деца е 65 950, като момчетата (34 069) са с 2 188 повече от момичетата (31 881), или на 1 000 момчета се падат 936 момичета.

През последните 55 години „най-момичешките“ години са 1994 и 2009, когато на 1 000 момчета се падат 960 момичета, а „най-момчешката“ е 1970 - на 1 000 момчета се падат 932 момичета.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот при момчетата, родени през 2015 г., е 71.09 години, а при момичетата - 78.02 години.

TrafficNews.bg