Страхът от застрояване на зелените площи в Пловдив става все по-голям след заложената бомба в парка зад хотел „Санкт Петербург”. Все повече хора, живеещи в гъстонаселени зони на града започват да се интересуват от статута на зелените площи край тях. Двата протеста на пловдивчани – в центъра и в Кършияка, насадиха още повече опасения  в обществото, като вчера се проведе още едно мероприятие на притеснени пловдивчани. Разбира се, опасенията им са съвсем оправдани, но към тях очевидно се добавят все повече, с цел да се извлекат политически дивиденти.

Последният изплувал проблем е със зелените площи от над 2,5 дка до Пешеходния мост, за която предизборно започна все по-усърдно да се говори, че се подготвя за застрояване и продажба. Това, което направи впечатление, че на място отново бе Дани Каназирева, която не пропуска да яхне недоволството на хората, като обеща с всички сили да извоюва всяка педя от зелената площ.

Повече от любопитно обаче е прессъобщението от пресцентъра на „Съюз за Пловдив”, което бе разпространено след вчерашния протест. В него кратко се обръща внимание на събитийната част на протеста, а след това широко се обръща внимание на проблема в градинката в Кършияка .  Самото то е озаглавено „Дани Каназирева: Поредна зелена площ подготвена за застрояване в Кършияка”.

Според ПР-те на „Съюз за Пловдив” ситуацията там е, че има два спорни терена:  „единият е с площ от 326 кв.м. и се намира на ул. „Неофит Рилски“ № 16. Той е изцяло общинска собственост и попада в парка. Водещи архитекти, проследявайки историята на имота, предупреждават обаче, че този парцел е отделен самостоятелно, т.е. се подготвя за продажба и застрояване”.

В писмото се твърди още: „Вторият съседен имот от парка е по-голям, той е с площ 1303 кв.м. и е в съсобственост с частно лице. Общината притежава 3/4 идеални части от него. Този терен обаче е включен  в Програмата за управление и разпореждане с имоти за 2019 г., т.е. общината планира да се освободи от тази собственост”.

Накрая на съобщението се заключва, че Дани Каназирева ще направи всичко по силите си и ще изготви предложение до Общинския съвет и кмета, за да се спаси зелената площ, като ще внесе и подписката на недоволните хора. Освен това ще се направят и 6 големи предложения, с които веднъж завинаги ще се парират опитите за застрояване на зелени площи.

Дали обаче описаните неща от Дани Каназирева  отговарят на известените факти?  

Мигновен поглед върху ситуацията в парка до Пешеходния мост показва, че терените към днешна дата попадат в Общия устройствен план за озеленяване. За разлика от ситуацията с имотът зад хотел „Санкт Петербург”, тази част е почти изцяло в рамките на зелените площи в ОУП. Друга важна подробност е, че почти цялата собственост е общинска. Според кадастъра там има три парцела. Освен гореспоменатите от Дани Каназирева, там има още един парцел с площ от 1261 кв.м, който е публична общинска собственост за озеленяване.

Интерес буди, начинът, по който е  предоставена информацията, че „водещи архитекти” твърдят, че теренът от 326 кв. м е подготвен за застрояване. На първо място трябва да се посочи, че въпросният терен е частна общинска собственост. Той не фигурира в Годишната програма за разпореждане с имоти общинска собственост. Лесно може да се провери и в Община Пловдив, че предназначението на този имот вече  е „обществено обслужване за озеленяване без застрояване” . Въпреки че в кадастъра пише, че имотът е отреден за застрояване между 10 и 15 метра, в архива на Административния съд може да се види делото, което е спечелено от Община Пловдив за ПУП-а на имота. Със свое определение от 29 януари 2016 година Административният съд в Пловдив е потвърдил заповед на кмета Иван Тотев, с която се променя предназначението на имота – от „обслужващи дейности и озеленяване”за „общественообслужващи дейности с  озеленяване без застрояване”.

За втория парцел от пресслужбата на Дани Каназирева не се позовават на анонимни архитекти, а на Програмата за управление и разпореждане с имоти за 2019 година. Заключението обаче е, че общината планира да се откаже от тази собственост.

Лесна проверка в Годишната програма показва, че имотът,  в който Общината притежава ¾ идеални части не е предвиден за продажба, а за разпореждане по Чл. 36 ал.1 от Закона за общинска собственост. С други думи – прекратяване на съсобственост. При всички акции на районната администрация в парковото пространство се е изтъквало, че Община Пловдив трябва да закупи частната част на парцела, за да може да се сложи там детската площадка. Именно и поради това имотът е попаднал в годишната програма за разпореждане с имоти – за да може градската администрация да откупи частния дял. Искането официално бе направено от район „Северен” през декември 2018 година,  а няколко седмици след това имотът попада за „разпореждане”, но не в частта си за продажби.

Иначе казано – предложенията, с които Дани Каназирева ще „спаси” парка до Пешеходния мост, вече са направени.

Всички тези справки могат да се направят онлайн без да се влиза в каквато и да е комуникация с градските власти. Още повече, че „Съюз за Пловдив” притежава 6 общински съветници и един зам.-районен кмет на „Централен”, които лесно могат да направят всички тези проверки.

Тъй като Дани Каназирева е политическа фигура, със сериозна обществена подкрепа,  би следвало, преди да прави предложения и да се среща с хора, да се запознае с фактологията на събитията. Вместо това тя се позовава на „водещи архитекти” и вади частични факти от общинските наредби и програми.