Годишният форум „Бизнес 4.0“ ще се проведе в Пловдив на 28 и 29 септември. Представители на правителството, европейската и местната власт, международни консултанти и визионери ще дискутират и анализират ефектите на дигиталната трансформация. Във връзка с форума, кметът на Пловдив Иван Тотев заяви пред БНТ, че участието във форума тази година е голямо, като подчерта, че фокусът е не само дигитализацията, но и и квалификацията и преквалификацията.

Кметът на Пловдив Иван Тотев подчерта, че форумът е стартирал преди няколко години, като първите издания са били насочени към ИТ индустрията, която се развива в България, но постепенно форумът е прераснал в пресечна точка за дигиталните технологии и индустриалните компании в града. Той заяви, че дигитализацията е един от отговорите на застаряващото население и липсата на работна ръка.

'Интересно като статистика е това, че средните доходи в Пловдив нарастват с по-голям ръст от средния за страната. В производството е 7,9% на годишна база при средно за страната около 6,6%, което означава, че ръстът на заплати в региона е по-голям от средния за страната", коментира той.

Иван Тотев подчерта, че мерките на правителството на национално ниво за инвестиции за ключови.

"Може да се говори за намаляване на боря н работната ръка, но тя работи с друг инструментариум. Знанията и уменията трябва да бъдат по-различни, затова е важна квалификацията и преквалификацията. Професионалното образование е много важно и трябва да сме отворени към новите тенденции в света", каза Тотев
Иван Тотев заяви, че инфраструктурните проекти са ключови за развитието на града, заради което ще бъдат приоритетни.