„Все още постигнатото не отговаря на съвременните изисквания на времето, в което живеем”, това заключение е написано от Анести Тимчев в негова статия през далечната 1977 година във вестник „Комсомолска искра” , като секретар на Димитровския комунистически младежки съюз. 40 години по-късно написаното от сегашния зам.-кмет по европейски политики е напълно актуално, но за неговата собствена работа.

70-годишниятТимчев вече 1 година се бори с това да се изгради като авторитет в Община Пловдив и да покаже, че големият му опит ще бъде от полза за развитието на най-стария жив град в Европа. Вместо това ветеранът все повече затвърждава мнението, че той е на поста, който заема, само и само, защото е от близкото обкръжение на кмета Здравко Димитров.

По време на отчета през седмицата за работата на Тимчев той говори повече от 40 минути за свършеното в двата му ресора – „Европейски политики” и „Социални дейности”.  Школовката на зам.-кмета от времената преди 1989 година са развили уникалната му способност да говори дълго, но за сметка на това несъдържателно.   

Безспорно през последната година основен акцент в работата на Тимчев бяха социалните дейности. Причината обаче не бе негова реформа в сектора, а редицата скандали, които изплуваха в ресора. Неспособността на Тимчев да се оправи със социалните дейности доведоха дотам, че да се направи разместване в структурата на Община Пловдив – те му бяха взети и дадени на Георги Титюков.

Работата обаче в другия ресор е не по-малко важна за бъдещето на Община Пловдив, тъй като става въпрос за Европейските политики. Ресорът, с който трябва да печелим десетки милиони от Европа, за да се развива града с външно финансиране. Кметът Здравко Димитров неведнъж е казвал, че ще бъде престъпление, ако Пловдив не вземе пари от Европа за проектите си, които подлежат на европейско финансиране.

Дали обаче това е възможно под прякото ръководство на Анести Тимчев?

Макар обстоятелственият, но лишен от конкретика отчет на Тимчев, да не изненада никого, то едно негово твърдение показва колко е чужда материята му за европейските фондове.

„Едно от новите изисквания на Европейската комисия е за увеличаване на съфинансирането от 15% на 30%. Не искам да правя коментар по този въпрос.  Но икономическото и финансово състояние на Община Пловдив, както и стабилността й, ще й разреши да кандидатства по повече проекти, като отговори на изискването за 30% съфинансиране”, каза Тимчев.  Той оказа още, че около 6% от 3 млрд. лева по „Развитие на регионите”, или  около 180 млн. лева ще бъдат дадени за градско развитие за 10-те най-големи общини.

Представено по този начин, това означава, че първо Община Пловдив ще трябва да тегли десетки милиони заеми, за да реализира своите проекти. Второ – че не може да се надяваме на много пари от Европа. Това обаче не отговаря на истината. Всъщност въпросното съфинансиране е осигурено от държавата през бюджетни програми за задължителния национален принос.  През новия програмен период 2021 – 2027 година Община Пловдив ще участва най-активно в програмата „Регионално развитие и сближаване”. В нея им три оси за кандидатстване:

„Интегрирано градско развитие”, „Интегрирано териториално развитие на регионите” „Техническа помощ.  Бюджетът на програмата  е 1,905 млрд. евро, от които  1,558 млрд евро безвъзмездно от Европа, а националния принос(т.нар съфинансиране) – е 346, 2 млн. евро.

Самите средства съвсем не се разпределят на състезателен принцип между 10-те най-големи града, по който и да е компонент. Всъщност 10-те града, за които зам.-кмета говори са необходими, за да се създадат четири клъстера по региони.

1.Северозападен район - Видин и Плевен;

2.Северен централен и Североизточен район - Русе, Велико Търново, Варна;

3. Югоизточен и Южен централен район - Бургас, Стара Загора и Пловдив;

4. Югозападен район - София и Благоевград

Всеки един от четирите региона ще получи процентно съотношение на съответната програма. За  клъстъра, в който е и Пловдив е 21,63% по първата ос. По втората ос – за свързаност, където страната е разделена на 6 региона и клъстъра, Пловдив и Южен централен район ще получи 16,3% от бюджета, който е за над 1 млрд. евро.

Всичко това показва, че иначе изключително умелия в изказа си Анести Тимчев съвсем не е вникнал в същността на програмата. Възможно е и да е бил подведен от своите служители. Неговата дирекция „Европейки политики” обаче остана без директор, след като дългогодишният началник Пламена Терзиева се премести на друга служба при зам.-кмета Стефан Стоянов.  Макар да няма официална версия за преместването й, публична тайна е ,че тя го е направила  заради отношението и работата на Тимчев.   На практика „Европейски политики” в момента няма пилот в самолета.

Дали случайно или не, най-важният документ за следващия програмен период от Европа не е поверен на Тимчев. Възложител на „Интегрираните планове за градско развитие и възстановяване”, с който ще се кандидатства за парите от Европа е зам.-кметът  по строителство Пламен Райчев. Той го наследи, след като Илия Кирчев си тръгна от Община Пловдив.  

Макар провала му в социалните дейности да бе видим заради постоянните скандали там, то още по-грандиозен може да бъде този в Европейските политики. Там обаче нещата ще се видят след месеци, когато Пловдив трябва да е готов със своите проекти за пари от Европа.  Ако отново последва провал – то, както  каза кмета – ще е „престъпление”.

Тепърва обаче ще видим какво ще направи Тимчев и в двата му нови ресора – „Екология” и „Здравеопазване”. Изхождайки от опита дотук – то нещата не изглеждат никак оптимистични.

Оставката на Кирчев спаси и зам.-кмета Анести Тимчев след провала му в социалната политикаГеорги Титюков получава отново социалните дейности, довереника на Зико взима екология и здравеопазване