Служебното правителство прави пореден опит да разшири сечта във вековните гори на България. В момента сечите са напълно забранени на 30% от площите с такива гори. Идеята е това ограничение да падне, стана ясно след среща с представители на бизнеса миналата седмица. По-късно и министърът на икономиката Никола Стоянов, след среща с горския бранш и експерти от министерствата на земеделието и на екологията, потвърди, че се върви към отмяна на ограниченията за сеч във вековните гори. Той се мотивира със становището на експерти, които са му обяснили, че старите дървета отделят много въглероден двуокис! Министърът на земеделието Явор Гечев също подкрепя неограничената сеч.

"Беше ми обяснено следното нещо. Гората има много функции. Една от тях докато растат дърветата поемат и много от въглеродния двуокис. След като те достигнат този жизнен цикъл, при който спират да растат повече и това са тези стари гори, чийто дърводив е ограничен, те започват обратно да отдават въглероден двуокис, а не повече да поемат. Оттам нататък те не растат повече, не допринасят за прираста на гората и единственото, което се случва е накрая да паднат, когато изгният. От друга страна, ако те се добиват на време, те са основна суровина, например за мебелния сектор, където се търсят по-големи дървета и когато се добият на време способстват стартирането на новите насаждения", заяви Никола Стоянов. 

Според природозащитника Александър Дунчев обаче проблемът не е във вековните гори, които са едва 5%, а в лобистки интереси от страна на компаниите за производство на мебели и плоскости.

Той припомня, че Европа и България са си поставили обща цел за строга защита на 10% от всички природни територии, приоритетно вековните гори. Целта е заложена в стратегиите на ЕК за биоразнообразието и за горите от 2021 г., а в България в Режимите за управление на гори в Натура 2000 още от 2011 г.  Вековните гори в България и по света са приоритет за опазване над всякакви икономически аргументи, тъй като това са последните останали на Земята слабо повлияни от човека природни екосистеми. Екосистеми, които пазят климата и най-значимото биоразнообразие, най-значимите запаси на вода, почва и кислород, и най-значимите образци на съвършенството на природата и природната еволюция.

„На фона на всичко това, агроминистърът Явор Гечев, под натиска на няколко фабрики за хартия и плоскости, настоява за отмяна на заповедта от 2021 г. на неговия служебен предшественик проф. Христо Бозуков за ограничаване с 30% на сечите в гори над 100 г. Това е обаче заявка за последващата атака и срещу заповедта от 2016 г. на агроминистъра г-жа Десислава Танева (текущ депутат от ГЕРБ) за защита на 5% от държавните гори като вековни „гори във фаза на старост“. Целта е ясна – да се сече повече, за да правят големите фабрики по-големи печалби, вместо ограниченият дървесен ресурс да се използва за по-ефективни и по-печеливши производства на средните и малките дървопреработватели, и за по-ефективен огрев на хората”, категоричен е Дунчев.

Той е смята, че политиците лъжат, за да прокарат лобистки интереси. Оборва и следните твърдения:

Първо. Лъжат ни, че имало недостиг на ресурс. Единствено има недостиг на работна ръка! И тази година продължава рекордно високата сеч на дървесина. Сечта на едра строителна дървесина от стари гори е с 20-30% повече от предходни години (виж:

Второ. Лъжат ни, че трябва да се сече повече, за да се намали цената!! Само преди ден питахме чрез парламентарен въпрос, защо МЗХ продължава порочните практики на нагласени търгове за „местни търговци“, които водят до източване на държавните гори и до подпомагане на „наши фирми“, които надуват спекулативно цените на дървесината

Трето. Лъжат ни, че гората без сеч не може! Гората е покривала 90% от територията на България, вековните дървета с диаметър над 1 м са били 50% от дърветата в горите, а днес гората покрива само 35% от България, а вековните дървета и вековните гори са подменени с тънки издънки, шубраци и ерозия! Само отидете в Борисовата градина и вижте как изглеждат вековните дъбове, покривали преди векове цялата страна, и потърсете дали ще намерите и две такива дървета в днешните стопанисваните гори, където и да е в страната!! Днес под строга законова защита са едва 6% от горите, и само 2% от площта на държавата: 160 хил. ха в защитени територии + 111 хил. ха ГФС по заповед на Десислава Танева от 2016 г. Със заповед на проф. Бозуков от 2021 г. има временна защита на още 100 хил. ха, с което стават общо 9% от горите – съвсем близо до международната ЦЕЛ от 10%!

Четвърто. Лъжат ни, че 50% от българите искат горите да се изсичат. Последното проучване на Алфа Рисърч показва, че 95% от българите искат да се спрат сечите във вододайните зони и че незаконните сечи са най-големия природозащитен проблем!

И последно. Лъжат ни, че се правят 17 000 проверки на седмица, няма нарушения в горите и няма политически чадър, и за това дайте да ги изсечем всичките! Е, това е най-голямата лъжа!!! Всяка седмица показваме, че в горите ни не е имало такова беззаконие като днес, и то точно с политически чадър. Според последните отговори на Агенцията по горите по сигналите за ДГС Своге – половината от установените от нас (3-ма опитни лесовъди) нарушения са прикрити и виновните спасени, защото горските инспектори са принудени да прикриват дървената мафия, за да не останат без работа. Пълна бутафория.