Вливането на болница МБАЛ "Свети Мина" в  МБАЛ "Свети Пантелеймон" влиза за пореден път за гласуване в Общинския съвет на следващата сесия през септември. Досега гласуването на предложението все бе отлагано заради недоволството на лекарите от бившата Първа градска болница и бурните дебати в заседателната зала.

През последните седмици са били проведени редица срещи, на които все пак се стигнало до консенсус.  Всички страни вече били склонни за вливането, след като е било гарантирано, че абсолютно всички лекари ще си останат на работа в сградата край Централна гара. Вероятно всички отделения ще продължат да действат и след обединението в новото търговско дружество.

На срещата е била обсъдена и съдбата на ДКЦ VI, което също се влее в МБАЛ "Свети Мина", а оттам в МБАЛ "Свети Пантелеймон".  Поликлиниката ще бъде преместена в сградата на улица „Иван Вазов”, като новите помещения ще бъдат изцяло ремонтирани.

За следващата година се предвижда и 1 милион лева инвестиции в апаратура за отделенията на Първа градска болница.

Бившата Първа градска болница ще има и относителна самостоятелност, тъй като ще бъде разкрит щат на зам.-директор на МБАЛ "Свети Пантелеймон", който ще отговаря само за дейностите край лечебното заведение край гарата.