Ще трябва ли, за да си осигурим необходимите ни консумативи, да създадем фонд "Лекувани зъби за предпазни маски"? Този въпрос задава пловдивският специалист по лицево-челюстна хирургия д-р Веселка Христамян в писмо до Български Зъболекарски Съюз и Районна колегия на БЗС- Пловдив. То е провокирано от вчерашното изказване на премиера Бойко Борисов по време на извънредния брифинг, че денталните лекари печелят добре и би трябвало да са си заделили средства за закупуването на лични предпазни средства. Тази реплика разбуни духовете в гилдията. Последваха десетки коментари, а писмото на д-р Христамян бе подкрепено от десетки нейни колеги от цялата страна.

Ето какво пише пловдивският медик:

Уважаемо Ръководството на БЗС, каква ще бъде позицията на съсловната ни организация, след изказването на г-н Премиера за обезпечаването с предпазни средства на лекарите по дентална медицина, в ситуация на извънредно положение от коронавирус инфекция на територията на България? Темата беше коментирана от г-н Премиера по време на извънредната конференция на 22.03 2020г.( неделя).

Ще трябва ли, за да си осигурим необходимите ни консумативи, да създадем фонд "Лекувани зъби за предпазни маски", тъй като денталните лекари печелят добре, както акцентира в речта си г-н Министър-председателя?

Това прозвуча доста притеснително и подигравателно за съсловието.

Речта беше пряко излъчвана по БТВ на 22.03.2020ч.в следобедна извънредна емисия.

Нека не забравяме, че:

1.Денталните лекари са част от здравната система на Р България.

2.Денталните лекари се явяват изключително рисков контингент, спрямо повечето медицински кадри, от системата на здравеопазване на Р България.

3.Практиките на денталните лекари са законно регистрирани, както другите медицински практики, спазвайки всички изисквания на законодателството на Р България.

4.Голяма част от денталните лекари осигуряват лечение на населението, след сключен договор с НЗОК.

5.Денталните лекари заплащат ежегодно: членски внос към съсловната ни организация, данъци и застраховки за практиките си и други данъци, като физически лица. Заплащат такса смет на кабинетите, съотносима към търговски обект.Допълнително заплащат още една такса "Опасен отпадък" към регионалните инспекции. Ежегодно заплащат и всички изискуеми такси, необходими за функционирането на денталните практики.

6.Денталните лекари самофинансират или финансират с помощта на съсловната организация последващото си следдипломно обучение и повишаване на квалификацията си.

7.До момента, по нормативни, държавни и съсловни законови изисквания, денталните лекари закупуват с лични средства всичко, свързано с оборудването и текущата дейност на практиките си, включително и личните предпазни средства. Към всяка покупко-продажба се начислява ДДС.

Нека се потвърди пред обществото, че често ни се налага да работим в условия на 7 дневна, спешна дентална помощ. Правилата на добрата медицинска практика и лекарската отговорност налагат спазване на всички изисквания, за осигуряване безопасността и здравето на пациента, денталният лекар и персонала, с който той/тя работи.

Настоявам официално, БЗС да защити правото ни на безопасно практикуване на професията!