Д-р Веселин Попов завършва МУ – Пловдив с отличен успех 5,91 през септември 2016 г. Още същата година става първият специализант в Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив от над 25 години. Интересът му към специалността се засилва и от монтирането на единствения в страната КиберНож. Поради липса на обучени кадри в България, както и недостатъчен опит с този най-висок клас линеен ускорител за роботизирана стереотактична радиохирургия, той започва самостоятелно да търси начини за обучение в чужбина. През месец март 2017 г. става първият докторант по онкология в историята на МУ-Пловдив, към катедра по Клинична онкология. Успява да създаде контакти с някои от водещите лъчетерапевтични центрове в Европа. В началото на 2018 г. печели финансиране по Европейски проект „ДОКТОРАНТ-2“, благодарение на който заминава на едномесечен стаж в Германия. Посещава 4 университетски болници в 3 града, някои от които с над 8-годишен опит с КиберНож. Придобитите знания и фракционирани режими на работа слагат основата на роботизираната стереотактична радиохирургия с КиберНож в страната.

Освен клиничната насоченост, д-р Веселин Попов проявява и научна такава. Има публикации и резюмета в международни и български форуми и списания, както и участия в няколко учебници, учебни помагала и вътреуниверситетски проекти. Посещава онкологични и лъчетерапевтични конференции в страната и чужбина.  През 2018 г. става член на  Управителният съвет на Асоциация „Млад Лъчетерапевт“.  В края на годината на официална церемония на БЛС е награден в категория „Ти си нашето бъдеще“.

Д-р Попов е сред лекарите, които се включиха в Седмицата на отворени врати в УМБАЛ „Свети Георги”. Кампанията за безплатни прегледи и консултации е по повод Световния ден за борба с рака – 4 февруари. Тя ще продължи до 8 февруари, като се провежда в две от клиниките на лечебното заведение. В  Клиника по лъчеление консултациите са от 10 до 12 часа, а между 12 и 14 ч. пациентите могат да отидат в Клиника по медицинска онкология. Клиниките се намират в База 1 на болница, в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15А.

- Д-р Попов, как преминават консултациите, които провеждате в Седмицата на отворени врати, и към кои пациенти са насочени?

- Кампанията е по повод 4 февруари - Световния ден за борба с рака, така че основно е насочена към онкологичноболни пациенти и техните близки. Идват хора, които вече са диагностицирани. Но един от първите ни пациенти днес беше мъж, който си е напипал формация на лицето и дойде за консултация. Ние го насочихме да си направи биопсия. Онкологичноболните пациенти могат да потърсят съвет за това какво лечение трябва да проведат, какви изследвания да си направят. Съответно, ако тук не можем да им помогнем, ще ги насочим към някой от другите центрове.

Хубаво е да се носят всички епикризи от предишни пролежавания в болница, както и изследвания и дисковете към тях. Много е важно, да кажем при глава, да видим дисковете от ядрено-магнитен резонанс и компютърен томограф, за да можем да ги сравним – дали напредва заболяването, в какви размери е образованието, и да решим дали може да се проведе лечение с КиберНож.  

Няма нужда от направление. Всичко е безплатно. Не е нужно предварително да си записват час, консултираме ги в реда, в който са дошли.

- Какви са наблюденията ви от първия ден на кампанията?

- Като цяло, има пациенти. Радвам се, че можем да помогнем. Идеята е пациентите да не се притесняват, да говорят открито за проблемите си. И да осъзнаят, че въпреки че онкологичните заболявания са едни от най-сериозните, все пак човек трябва да подходи отговорно и рационално и да се стреми с всички възможни средства да реши този проблеми.

- Последните данни у нас сочат нарастване броя на хората със злокачествени заболявания. Вашите впечатления какви са?

- Да, за съжаление това е така. В момента онкологичните заболявания са на второ място след кардиологичните. В следващите 20 години се очаква да минат на първо място по заболеваемост в света. Това, от една страна, се дължи на факта, че продължителността на живот нараства, а, от друга, на липсата на достатъчно профилактични прегледи. Знаете, че в колкото по-ранен стадий се открие заболяването, толкова шансът за излекуване и ремисия е по-голям.

- Това ли е съветът ви – да се правят редовно профилактични прегледи?

- Съветът ми към хората е да не се притесняват от лекарите, да не приемат профилактичните прегледи като досадно задължение. Например мъжете над 60 години е добре да си правят профилактични прегледи и да си пускат PSA – маркер за туморна активност на простатата. Да не чакат последния момент, когато симптомите са се засилили и заболяването е в напреднал стадий. Жените над 40 години е добре веднъж годишно да си правят мамография. Не е болезнено, прави се на много места, поема се от Здравната каса. Ракът на гърдата е едно от най-често срещаните онкологични заболявания при жените, а при мъжете е ракът на простатата.

Все по-често напоследък се среща и рак на белия дроб, който е доста агресивен. За съжаление, се открива в твърде късен стадий – трети или четвърти, защото симптомите се появяват късно. Основно пациентите са пушачи. Всеки от тях кашля и го отдава на цигарите, но може да се окаже раково заболяване. Затова по-малко пушене на цигари, по-малко алкохол. Затлъстяването е основен проблем и човек може да намали риска, като всеки ден има поне 30 минути физическа активност. Дали ще е бързо ходене, някакъв спорт, въпросът е всеки ден да има някаква активност. Другите фактори за онкологичните заболявания са генетични и човек няма как да ги избегне. Но може да се погрижи поне за основните неща като здравословното хранене, намаляване на теглото, профилактичните прегледи, най-общо казано – здравословния начин на живот.  

- Какво представлява КиберНожът, с който работите?

- КиберНожът е единствен в страната. Собственост е на Министерство на здравеопазването, закупен е с европейски средства. Представлява роботизирана система за стереотактична радиохирургия. Идеята е, че даваме висока доза в малък обем с точност до 1 милиметър. Хубавото на КиберНожа е, че той е като роботизирана ръка, може да влиза от 180 различни ъгъла спрямо пациента. И това, че може да влиза от много полета, предпазва здравите тъкани. Освен дозата, която отива в нашата мишена, има входяща и изходяща доза. Тоест, колкото повече полета използваме, толкова по-малко доза отива в здравите тъкани. Масата, на която лежи пациентът, е 6D. Може да се движи нагоре и надолу, наляво-надясно, напред и назад. Ако пациентът мръдне, тя сама се фиксира в изходна позиция. Съответно, ако мръдне повече от 3 милиметра, системата спира автоматично и пациентът се наглася наново. Другият плюс е, че броят на облъчванията е малък. При обикновеното 3D конформално лъчелечение бихме облъчили пациент с формация в мозъка около 30 пъти. Което става в продължение на месец и половина, ако ги броим в работни дни. На КиберНожа облъчванията ще бъдат между 1 и 5 в зависимост от големината на формацията, къде се намира и общото състояние и възраст на пациента.

- За какви пациенти е подходящ?

- Пациенти с доброкачествени и злокачествени новообразования на глава и шия, мозъчни метастази, единични метастази на гръбначния стълб, простата. В бъдеще ще започнем да правим и пациенти с първично или вторично злокачествено образование на бял дроб. Но, така или иначе, индикациите са специфични за всяка локализация. Така че, ако някой пациент иска да види какво представлява, е добре да си донесе всички документи и изследвания, за да можем да преценим дали е подходящ, или не.      

Важно е да отбележим, че лечението е напълно безплатно за пациента, тъй като се поема от Здравната каса.