Общо 318 са родните мераклии за Брюксел. Те са издигнати от 13 партии, 8 коалиции и 6 Инициативни комитета. Всички те се борят за нашия глас, а за да стигнат до меките еврокресла, ще са им нужни между 120 и 150 хиляди гласа. Всичко зависи от това дали ще отидем до урните, или ще хукнем за… гъби.

Някога един вицепремиер, Евгений Бакърджиев, въведе в политическия ни живот станалия като нарицателно вече израз: "Отишъл за гъби", за да оправдае ниската изборна активност.

Днес дали за гъби, или до урните, решаваме ние, но и в двата случая трябва да подберем негнилите.

При подбора на гъбите си има правила:

1. Изучете добре белезите на ядливите гъби и подобните им отровни видове.

2. Събирайте за храна само гъби, които познавате добре. Ако имате дори и най-малки съмнения - не ги събирайте!

3. Не унищожавайте гъбите, които не познавате. Вредни гъби няма и всяка гъба има своето място в природата.

4. Събирайте само здрави, добре развити гъби.

5. Твърденията, че щом една гъба е наядена от животни, е ядлива, са крайно невярни.

То комай подборът на гъбите е досущ като подбора за родни евродепутати – ненаядените – стават!

И да, гъбено време е. Особено след дъждовното време напоследък. Въпросът е да отидем за тях, след като пуснем гласа си в урната, защото инак ще цъкаме и ще продължаваме да се възмущаваме на ония, в Брюксел, които са изпратени от някой друг, а не от нас самите. Защото ние… сме били в гората, за гъби.

Но преди гъбите, да се върнем към изборите – избирателните урни вече са отворени и ще останат така до 20:00 часа, ако има стълпотворения от желаещи, може да отпуснат още един час.

Да погледнем сега чисто практично: Какви са бюлетините? Как да гласуваме? Кое е позволено? Кое е забранено?

Изборните книжа

Всяка бюлетина за европейските избори е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. На гърба й има място за два печата на секционната избирателна комисия (СИК). В долния й десен ъгъл има осемцифрен номер, който се откъсва по перфорирана линия от член на СИК след гласуването.

От лявата страна на бюлетината са вписани наименованията на всички партии и коалиции, регистрирали кандидати за евродепутати, както и имената на независимите кандидати, а от дясната има кръгчета за отбелязване на преференция, в които има номера от 101 до 117, т.е. за седемнадесетте кандидати в съответните листи. Има и възможност "Не подкрепям никого".

Отбелязването на вот - само със син химикал и знаците "Х" и "V"

Гласува се само в тъмната стаичка. Не се показва вотът, защото в противен случай гласът ще бъде недействителен и няма да се брои. Заради това трябва да се внимава при сгъването на бюлетината.

Избирателят излиза от кабината за гласуване, подава сгъната бюлетина с вота си на член на СИК и следи за точното сверяване дали номерът върху нея съответства на номера върху кочана, от който е откъсната. Ако това е така, номерът се откъсва и се поставя в кутия, а върху бюлетината се поставя втори печат. След това избирателят я пуска в прозрачната урна. Едва след това избирателят полага подпис в избирателния списък.

Гласуване с машини, в 3 хиляди секции из България

Всичките 3 хиляди секции, в които може да се гласува машинно, ще бъдат обозначени още на входа. В изборния ден ще бъдат поставени и инструкции за гласуване с устройствата, което е по избор и отнема няколко минути.

Осъществяването на правото на глас е като боравене с банкомат, а устройството е зад параван. Избирателят получава карта, която може да използва само веднъж. След като я постави, на екрана на машината се зарежда визуализация на хартиената бюлетина. Важно е да се отбележи, че тя е в две страници, а бутон пренасочва към втората. На първа страница са партиите, коалициите и независимите кандидати до номер 18. Избирателят трябва да отиде на втора страница, ако изборът му е формация с номер от 19 нагоре. Има възможност да се отбележи и преференция.

След като гласоподавателят направи избора си, натиска бутон, с който потвърждава вота си. Автоматично машината издава разписка, на която е отбелязано какъв избор е направен. Тя трябва да се прегъне на две и да се пусне в непрозрачна урна, която събира вота само от машинното гласуване. След това гласоподавателят трябва да извади картата и да я върне на комисията.

На вота е забранено:

Предварително раздаване на изборни книжа и материали.

Изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение.

Гласуването извън изборното помещение с изключение на случаите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Присъствието в кабината за гласуване на други лица освен избирателя с изключение на случаите, в които е разрешено гласуване с придружител.

Присъствието на други лица извън гласуващите в момента избиратели на разстояние по-малко от 3 метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.

Заснемането на начина на гласуване, като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника. Глобата за това е 1000 лева.

Разгъването на бюлетината след попълването и преди пускането й в избирателната кутия по начин, който позволява да се види начинът на гласуване.

Влизането в изборното помещение с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.

Снимка: БГНЕС