Условията за видеозаснемането и видеоизлъчването при преброяване на резултатите от изборите на 2 април прие Централната избирателна комисия. Предвижда се правителството да осигури технически процеса по наблюдение в реално време от място, различно от интернет страницата на ЦИК, на всички граждани на територията на страната.

Те ще могат да наблюдават звук и картина от преброяването на гласовете и съставянето на протокола на секционната избирателна комисия. Ще се осигури високо ниво на защита от кибератаки, за да не бъде компрометиран процесът.

С поправките в Изборния кодекс бе решено в изборния ден да има видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане при преброяването на гласовете от вота.

Изключение ще правят секциите, които са подвижни, тези в лечебните заведения, местата за лишаване от свобода и задържане, в социалните институции, както и в избирателните секции извън страната.

Адресите и номерата на секциите, в които ще има видеонаблюдение, ще бъдат публикувани на страниците на ЦИК и на РИК. Необходимите устройства ще се предават в секциите заедно с изборните книжа ден преди вота.

Във всяка секция с видеонаблюдение ще се осигури онлайн излъчване - интернет, картина, звук. Записи трябва да се осигурят дори в случаите, когато по технически причини е прекъснало онлайн излъчването.

Обхваща се периода от обявяването на гласуването за приключило, до съставяне, включително подписване, на протокола на СИК.

Устройствата за видеозаснемане и видеоизлъчване не трябва да имат други функции, напр. допълнителен софтуер. А резолюцията на излъчване трябва да позволява разчитането и разпознаването на номерата на хартиената бюлетина и в бюлетината от машинното гласуване, както и начина, по който е гласувано.