Започва проектирането на парковете в община Стамболийски. Прогнозната стойност на процедурата е 69 700 лева без ДДС. Както вече стана ясно, предстои да бъдат обновени всички 23 парка в града и малките населени места от общината - 93 000 кв. м. в града и 47 000 кв. м. в четирите села.

В северната част на Стамболийски ще бъдат облагородени и трите основни парка. В квартал „Полатово“ ще бъде изградено футболно игрище за малки вратички, детски площадки за деца от 0 до 3 години и за деца от 3 до 12 години. Ще се обособят места за почивка, където ще има ново осветление и нови пейки. Другият голям парк в тази част на града е пред поликлиниката, където ще има рампа за скейтборд и зона за свободните скокове – фрийрън. Там също ще се направят места за отдих. Третият голям парк в северната част на Стамболийски е между заводските блокове – на него ще има две детски площадки, малко игрище и ще се обособи зона за игри на кучета. И в трите парка ще има фитнес на открито.

В южната част на града основно място е отредено на една зелена ос по квартали от север на юг. Те ще образуват своеобразна поредица от паркова среда от центъра към края на града. Предвижда се второ малко игрище, комбинирани съоръжения за фитнес на открито.

Облагородяването на селата ще се случва паралелно с обособяването на центрове. Там ще бъдат монтирани същите съоръжения.

В случай, че процедурите не бъдат обжалвани, старт на проектите ще бъде даден до края на годината. Изграждането на новите съоръжения трябва да приключи до края на идната година, като работат ще тече едновременно в града и селата.

Сумата, заделена за проектите, е 1 600 000 лева.