Годишен спад на лихвите по кредитите и депозитите отчита статистиката на Българската народна банка през юли. Сравнението с данните за юни обаче показва минимални увеличения на лихвените равнища по срочните левови депозити и кредити.

Лихвите по депозитите Средният лихвен процент по срочните депозити на нефинансовите предприятия през юли намалява с 0.32 процентни пункта (пр. п.) до 0.41%, а по евровите - с 0.18 пр. п. до 0.43%, се вижда от статистиката на Българската народна банка, съобщи dnevnik.bg

Спрямо предходния месец обаче лихвата на срочните депозити в левове се повишава с 0.06 пр. п., а по тези в евро – с 0.03 пр. п. За година лихвите по срочните депозити на домакинствата спадат през юли средно с 0.71 пр.п. до 0.84%, ако са в левове, а по тези в евро – с 0.58 пр.п. до 0.64%.

Спрямо месец по-рано средният лихвен процент нараства с 0.01 пр. п., а по тези в евро се понижава с 0.02 пр. п. Лихвите по кредитите

През юли 2016 г. средният лихвен процент по фирмените кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2015 г. с 1.04 пр. п. до 4.52%, а по договорените в евро ? с 0.93 пр.п. до 4.20%. По-големите кредити - над 1 млн. евро, но договорени в левове, се отпускат при средна лихва от 4.76% - с 2.47 пр. п. по-ниска, отколкото преди година.

Ако са договорени в евро, средният спад на лихвата е с 2.14 пр. п. до 5.45%. На месечна основа при кредитите под 1 млн. евро също се отчита намаление - средната лихва по отпуснатите в левове намалява с 0.18 пр. п., а в евро - с 0.52 пр .п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент обаче се увеличава с 0.58 пр.п., а по тези, договорени в евро ? с 0.29 пр.п. Потребителските кредити в левове за година поевтиняват с 0.69 пр. п. до 9.92%, а тези в евро – с 0.46 пр.п. до 6.66%. Сравнението с лихвените нива през юни обаче сочи увеличение с 0.41 пр. п. при левовите кредити и спад с 0.03 пр.п. при договорените в евро. При жилищните кредити в левове средната лихва намалява с 0.78 пр.п. до 4.86%, а при договорените в евро – с 0.31 пр.п. до 5.53% спрямо година по-рано. Месечният спад е съответно с 0.11 пр. п. и 0.22 пр. п.

Трендът на постоянно поевтиняване на жилищните кредити започна в края на 2013 г., когато лихвата беше 7.17%. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юли 2016 г. спада за година с 0.73 пр.п. до 10.90%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.51 пр.п. до 7.39%. При жилищните спадът на разходите е съответно с 0.87 пр.п. до 5.34% и с 0.38 пр.п. до 6.02%. Сравнението с юни обаче сочи повишение с 0.48 пр.п. на разходите за потребителските левови кредити.

Тези в евро са с 0.03 пр.п по-ниски. При жилищните кредити в левове разходите намаляват с 0.06 пр.п., а по тези в евро – с 0.16 пр.п. От днес БНБ публикува статистическа информация за лихвените проценти и по кредитите, предоставени чрез кредитни карти.

През юли спрямо същия месец на миналата година средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се понижава с 0.45 пр.п. до 18.21%, а по тези в евро – с 0.15 пр.п. до 18.36%.

Още новини ТУК

TrafficNews.bg