Народните представители приеха Закон за българския жестов език. След приемането на закона българският жестов език се признава като естествен самостоятелен език, осигурява се безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език на глухите и сляпо-глухите лица.

Българският жестов език ще бъде приложен в предучилищното и училищното образование, както и във висшето образование. Езиковата и културна идентичност на глухите лица се утвърждава като такава, увеличават се и възможностите за подготовка на специалисти за обучение по български жестов език, предаде Нова телевизия.

Той става отделен учебен предмет в училища и детски градини от 15 септември 2026 г. Ще може да се изучава и факултативно от ученици и студенти без слухова загуба. 

С приемането на Закона за българския жестов език ще се изпълни стратегическа цел "Въвеждане на жестов език" от Плана на действие на Република България за  прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.

Законът въвежда разпоредби, които ще доведат до равноправно прилагане на българския жестов език в различни сфери на обществения живот. С това ще се промени в положителен аспект образователната, социалната и културната среда на глухите лица в България, с което и качеството им на живот.