Жените в България получават средно с 12,6% по-ниско възнаграждение от това на мъжете. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БНР.

Данните са за средното почасово възнаграждение по пол за 2022 година. За сравнение, през 2021 г. разликата в заплащането е била 11,8% в полза на мъжете.

През 2022 година е най-голяма разликата в почасовото възнаграждение между половете във финансовите и застрахователните дейности – там жените получават с над 30% по-малко от мъжете. Следва икономическата дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа”, където жените са с 24% по-нископлатени.

Жените са по-високоплатени от мъжете само в три сфери, показва статистиката. Това са административни и спомагателни дейности - с 20 на сто превес във възнаграждението, строителство - 16% и операции с недвижими имоти - 10%.