Започна цялостно обследване на отоплителните инсталации във всички детски градини на територията на община „Родопи”. Проверката е назначена със заповед на кмета адв. Павел Михайлов. Специалисти влизат във всички 11 детски заведения на територията на селата, за да огледат съоръженията . Още напролет ще започнат дейностите по подмяна на старите и амортизирани елементи, а  там, където е необходимо, ще бъде извършен основен ремонт на котелните системи.

Оказва се, че до момента в община „Родопи” не е имало  фирма, ангажирана с поддръжка на отоплителните системи в детските градини.  Мярката на новото общинско ръководство е превантивна, а целта е  да не се  допуснат проблеми с топлото на най-малките жители на общината през следващия есенно-зимен сезон.

Детските заведения на територията на община „Родопи”  са 11, като в различните населени места сградите се отопляват с течно или твърдо гориво. Няколко градини са газифицирани.

„Тепърва ръководството на община „Родопи” ще търси варианти за изграждане на собствени газови инсталации във всички градини по населените места. В бюджет 2020, който предстои да бъде гласуван на сесията през февруари,  е заложена сумата от около 150 хиляди лева, коуто ще бъдат вложени в детските заведения, заяви Владимир Маринов, заместник – кмет на „Родопи”.