След второ класиране броят на новите студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за редовно обучение в бакалавърски и директни магистърски програми вече е 2211, а за задочно – 684. Броят съответства на 75% заети места в редовна форма и 85% – в задочна. Това съобщи зам.-ректорът доц. д-р Мария Стоянова.

Днес, 1 август 2015 година, висшето училище обявява третото си класиране.  Записването на класираните на третия етап ще бъде от 3 до 6 август включително, като след това ще продължи записването за незаетите единични места в специалностите на деветте факултета на ПУ. 

След второ класиране са запълнени специалностите „Софтуерни технологии и дизайн“, „Психология“, „Финанси“, „Маркетинг“, „Английска филология“, „Френска филология“, „Лингвистика с IT“, „Лингвистика с маркетинг“, „Лингвистика с бизнес администрация“, „Медицинска химия“, „Телекомуникации с мениджмънт”, „Международни икономически отношения“,  “Физическо възпитание” и “Стопанско управление” - в задочна форма.

 За специалността „Право” има свободни единични места единствено за задочно следване. В едни от най-желаните от кандидат-студентите направления „Икономика” и „Администрация и управление”  запълването на местата в редовна форма е достигнало съответно 96 и 83 на сто, а в задочна форма записването изцяло приключи.  

Във водещото направление „Информатика“ – редовно обучение, новите студенти до момента са 89 на сто от необходимия брой, а в задочно – 87%. За поредна година педагогическите специалности са сред най-атрактивните за кандидатите. След второ класиране за задочна форма са записани 84% от необходимата бройка първокурсници, а за редовна – 81 на сто. „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика“, която е втората поред най-желана от от кандидат-студентите специалност, е запълнила 93% от местата си за редовна форма и 84 % за задочно обучение. В направление „История“ са заети 82 на сто от местата

Акредитираният държавен прием на ПУ „Паисий Хилендарски“ през новата академична година е 3 779 места в бакалавърски и директни магистърски програми. В това число не влиза приемът на нови студенти във филиалите на Пловдивския университет в Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян, уточниха от висшето училище. 

Новият випуск на ПУ „Паисий Хилендарски” ще бъде попълнен окончателно през септември, когато традиционно се провеждат редовните изпити по „Актьорско майсторство за драматичен театър”. Тази година трите кръга ще са на 14, 15 и 16 септември, а класирането - един ден след обявяване на резултатите.

TrafficNews.bg