Пореден скок в цените на жилищата в страната. Близо 7% е нараснала стойността на имотите през първото тримесечие на 2024 г. спрямо последните три месеца на миналата година. Това е най-драстичното процентно покачване, сочат данни на Националния статистически институт. Сравнено с месеците януари, февруари и март на 2023 година забелязваме, че кривата бележи дори по-сериозен скок – с 16 на 100.

За последните три месеца регионалните данни за Пловдив показват покачване на цените с 4,3%. Най-голямо увеличение е регистрирано във Варна (+9%), следвана от София (+8.6%) и Стара Загора (+5.2%). Намаление е регистрирано единствено в Русе, но то е символично – малко под 1%.

Продажбите през тази година

През първите три месеца на настоящата година са реализирани близо 20% повече продажби на жилища в Пловдив, сравнено последното тримесечие на 2023г. 

31,8% е ръстът на продажбите на нови жилища, докато при старото строителство той е 10,4 на 100.

На този фон обаче се отчита спад с една четвърт на стойността на продажбите. За новото строителство стойността на сделките е се понижава с близо с 28,6%, докато при стария сграден фонд спадът е 20,6%.

Най-висок е броят на сключени сделки в Бургас (28,5%), сочат данни на НСИ, сравняващи показателите с предходните три месеца. По-продавани са жилища в новопостроени сгради. Столицата също регистрира ръст на продажбите от близо 25 на 100, повечето от които (36,3%) се дължат на сделки за нови жилища.

Какво се случи с цените през тези три месеца?

Индексът на цените на жилища за шестте града в България с население над 120 000 жители, сравнен спрямо последните три месеца на 2023г. показва ръст от 4,3% за Пловдив. Прави впечатление лекият спад в цените на ново строителство – с около 1,4 на 100, за сметка на близо 10 процентно увеличение на вече съществуващи сгради.

Пазарът във Варна и София отново е регистрирал подем в цените с около 9%. Обобщените данни за индекс на цени в цялата страна показва покачване със 7%, като и тук се повтаря тенденцията съществуващите жилища (7.2%) да се продават по-скъпо от новото строителство (6,9%).