Регистриран е епидемичeн взрив от вирусен хепатит тип А в с. Градец, община Котел. Информацията е от РЗИ-Сливен и е постъпила в Министерство на здравеопазването.

От началото на годината до 22.05.19 г. броят на заболелите е 16, на всички е проведено болнично лечение, случаите са лабораторно потвърдени. Извършено е епидемиологично проучване. Заболелите живеят при лоши битови условия. Уведомени са кметовете на община Котел и с. Градец, за осигуряване на редовно водоснабдяване, сметосъбиране и сметоизвозване в населеното място.

РЗИ-Сливен извършва контрол по изпълнение на предписаните профилактични и противоепидемични мерки.

През изминалата седмица са регистрирани общо 2608 случая на остри заразни заболявания срещу 3030 случая за предходната седмица, съобщиха от Министерство на здравеопазването. От тях 1507 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1601 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 39,51 на 10 000 души срещу 41,98 на 10 000 души за предходната седмица.

Към 30.05.2019 г. са регистрирани 790 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-град – 272 заболели, София-област – 266 заболели, Благоевград – 158 заболели, Кюстендил - 47 заболели, Пазарджик – 15 заболели, Перник – 10 заболели, Бургас - 9 заболели, Монтана – 7 заболели, Велико Търново - 3-ма заболели, Пловдив – 2-ма заболели и Русе – 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 123 сл.; 1-4 г. – 241 сл.; 5-9 г. – 226 сл.; 10-14 г. – 43 сл.; 15-19 г. – 18 сл.; 20-24 г. – 24 сл.; 25-29 г. – 34 сл.; 30-34 г. – 14 сл.; 35-39 г. – 27 сл;, над 40 г. – 40 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания, пише 24 часа. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.