Министерството на оконата среда и водите организира работна среща по повод нанесените щети на пчелини от кафява мечка в Карловско. Заместник-министърът на околната среда и водите Владимир Дончев назначи работна среща за предприемане на спешни мерки, свързани с безопасността на хората и предотвратяване на вреди от кафявата мечка в района на Община Карлово. Срещата ще се състои на днес, 16 октомври. На срещата, инициирана от МОСВ, ще присъстват експерти от РИОСВ-Пловдив, Дирекция Национален парк "Централен Балкан" и Изпълнителната агенция по горите.
До момента са извършени 10 проверки от подадени сигнали за нанесени щети от кафявата мечка. В тази връзка на срещата ще се обсъждат спешни мерки, които трябва да се вземат в посочените райони, включващи и изграждане на дежурни групи за прогонване на мечките с гумени куршуми, с цел предотвртатяване на инциденти с хора. Трябва да се действа деликатно, тъй като кафявата мечка е защитен вид.
Щетите от кафявата мечка се заплащат от Министерството на околната среда и водите, съгласно Правилника за приложение на Закона за лова и опазване на дивеча. 
TrafficNews.bg