Всички сгради на държавни учреждения и държавни фирми в България трябва да станат климатично неутрални до 2050 г., т.е. към тази дата да не произвеждат никакви вредни въглеродни емисии – от отопление, осветление или други енергийни нужди. Това произтича от присъединяването на България към американската инициатива за климатична неутралност на държавните сгради до 2050 г. Подписът на страната за присъединяването към инициативата положи преди малко министърът на околната среда и водите Юлиян Попов в павилиона на САЩ на Световната конференция по климата COP28 в Дубай.

Заедно с нас към инициативата се присъединиха Испания, Коста Рика и Нигерия. Тя вече обхваща над 30 държави, включително и Европейският съюз, но всяка страна членка трябва и сама да подпише протокол за присъединяването. Кабинетът упълномощи екоминистъра да подпише присъединяването на България към инициативата преди няколко седмици.

За да се постигне пълна климатична неутралност, сградата на първо място не трябва да се отоплява с използването на изкопаеми горива. Към момента това се постига най-вече чрез монтиране на термопомпи. Тя обаче не трябва и да използва електричество, което е добивано от кондензационни въглищни централи, а това в България към момента няма как да се приложи. Единственият изход в такъв случай е собственикът на сградата да подпише договор с доставчик на „зелен" ток, т.е. на електроенергия, за която има зелен сертификат.

Другият начин за постигане на климатична неутралност, е собственикът на сградата – в случая държавата, да започне да купува разрешително за въглеродни емисии, както правят в момента и самите въглищни централи.