На Международния ден на детето момиче - 11 октомври, УНИЦЕФ предостави нови данни, които разкриват мащабите на насилието над подрастващи момичета, както и будещото тревога отношение, позволяващо подобна злоупотреба да продължава да съществува. Сред ключовите статистически данни се открояват следните:

Почти една-четвърт от момичетата на възраст между 15 и 19 години (около 70 милиона в световен мащаб) свидетелстват, че са били жертва на различни форми на физическо насилие, откакто са навършили 15-годишна възраст.Почти 120 милиона момичета на възраст под 20 години (или 1 на всеки 10 в световен мащаб) са преживели насилствен полов контакт или други форми на сексуална злоупотреба. Едно на всеки 3 омъжени момичета на възраст между 15 и 19 години (или 84 милиона в световен мащаб) са станали жертва на емоционален, физически или сексуален тормоз, извършен от техния съпруг или партньор, съобщава Дневник.Данните показват, че в някои страни 7 на всеки 10 момичета на възраст между 15 и 19 години, които са преживели физическо и/или сексуално насилие, никога не са потърсили подкрепа. Голяма част от тях заявяват, че не възприемат случилото се като злоупотреба и следователно не го считат за проблем, нуждаещ се от помощ.От цялото женско население в световен мащаб днес, 700 милиона са жените, които са сключили брак преди на навършат 18 години. Една на всяка 3 от тях е била омъжена преди 15-я си рожден ден.Данните свидетелстват за притеснителни нива на приемане на насилието, особено сред самите момичета. Половината от всички момичета на възраст между 15 и 19 години в глобален мащаб смятат, че мъжът има право да бие съпругата или партньорката си при определени обстоятелства като отказ от секс, излизане от дома без разрешение, спорове, пренебрежително отношение към децата или прегаряне на вечерята.

УНИЦЕФ предлага конкретни действия, за да се предотврати насилието над момичетата:

- стимулиране на момичетата да ходят на училище;

- подсигуряването им с ключови умения за справяне с живота;

- подкрепата на родителите, включително финансова, за да се намалят рисковете, представляващи заплаха за момичетата;

- промяна на нагласите и нормите в общността посредством разговори и разпространение на информация;

- подсилване на законодателните, съдебните и социалните системи и услуги.

"Проблемът е глобален, но решенията трябва да бъдат намерени на национално, общностно и семейно ниво. Ние имаме отговорност към защитата, образованието и овластяването на подрастващите. И всички ние сме длъжни да допринесем за прекратяване на практиките на насилие над момичетата", каза Рао Гупта, зам.-изпълнителен директор на организацията.

 

 

Още потресаващи факти в Международния ден на детето момиче:

Почти една-четвърт от момчетата на възраст между 15 и 19 години (70 милиона в световен мащаб) свидетелстват, че са били жертва на различни форми на физическо насилие.

Две от всички 3 момичета в ранна подрастваща възраст – между 10 и 14 години, редовно стават обект на телесно наказание. То продължава да бъде прилагано от родителите и на по-късен етап в процеса на съзряване на момичетата и по този начин се превръща в предпоставка за физическа агресия и от страна на интимните партньори. Едно от всички 3 момичета на възраст между 13 и 15 години в световен мащаб редовно стават жертва на тормоз.

Около 120 милиона момичета на възраст под 20 години (1 на всички 10 в световен мащаб) са преживели насилствен полов контакт или други форми на сексуална злоупотреба

Едно на всеки 3 омъжени момичета на възраст между 15 и 19 години (или 84 милиона в световен мащаб) са станали жертва на емоционален, физически или сексуален тормоз, извършен от техния съпруг или партньор.

Половината от всички момичета на възраст между 15 и 19 години в глобален мащаб смятат, чемъжът има право да бие съпругата или партньорката си при определени обстоятелствакато отказ от секс, излизане от дома без разрешение, спорове, пренебрежително отношение към децата или прегаряне на вечерята. В 28 от 60 държави, които разполагат с данни и за двата пола, преобладава делът на момичетата, които считат побоя над съпругата или партньорката за оправдан. В 14 от тези държави разминаването във възприятията между момичетата и момчетата надвишава 10%.

Данните показват, че в някои страни 7 на всеки 10 момичета на възраст между 15 и 19 години, които са станали жертви на физическо и/или сексуално насилие, никога не са потърсили помощ. Голяма част от тях заявяват, че не възприемат случилото се като злоупотреба и следователно не го считат за проблем, нуждаещ се от подкрепа.От цялото женско население в световен мащаб днес, 700 милиона са жените, които са сключили брак преди на навършат 18 години.Една на всяка 3 от тях е била омъжена преди 15-тия си рожден ден. Най-високите нива на детски бракове са установени в Южна Азия и Субсахарска Африка. Почти половината от всички деца булки в световен мащаб живеят в Южна Азия, а 1 на всички 3 - в Индия. Във възприемането на детските бракове съществува огромно разминаване между най-бедните и най-богатите. Семействата, които живеят в бедност, са 2.5 пъти по-склонни да прибягнат до бракове в ранна детска възраст, отколкото тези с добро благосъстояние.Около 28 милиона сред днешните подрастващи момичета са били подложени на женско генитално осакатяване в 29-те държави в Африка и Близкия изток, където тези практики са най-разпространени. Наличните данни показват, че женското генитално осакатяване продължава да се практикува въпреки индивидуалните предпочитания то да бъде прекратено. В повечето от страните, където женското генитално осакатяване е концентриране най-много (21 от 29 държави), мнозинството от момичетата са на мнение, че тези процедури трябва да бъдат преустановени. Ако не настъпи трайни намаляване на случаите на женско генитално осакатяване още от сега, броят на момичетата, подлагани на тези процедури всяка година, ще нарасне от 3.6 на 6.6 милиона до 2050 година.

През юли 2013 г. УНИЦЕФ започна инициативата #ENDViolence, която призовава за колективни действия за прекратяване на насилието срещу деца, като набляга на факта, че често насилието се случва извън полезрението или се понася поради социални и културни норми. Под името "Направете невидимото, видимо" инициативата има за цел да повиши информираността, като първа стъпка към промяна на нагласите, поведението и политиките. Около 70 държави по света официално се включиха в инициативата, което дава силен тласък на усилията да се разпознаят, проследят и докладват всевъзможните форми на насилие над децата.