Ясни са резултатите от класирането за детските заведения и свободните места към този момент, съобщават от Община Пловдив.42 деца от родените през 2011 г. са класирани на това класиране. Всичките деца, кандидатстващи за първа възрастова група, са 152, а обявените свободни места за тях бяха 141. Причината за наличието на значителен брой некласирани деца при достатъчен брой места е в заявяването на желания за детски заведения без свободни места. Вероятно и летният ваканционен период е причина и за останали свободни места от това класиране във всички възрастови групи.
Важно за родителите на все още неприетите деца е да се ориентират за следващото класиране към районите, в които има свободни места и имат шанс за прием. Вече са запълнени всички места за първа група за 2014/2015 учебна година в районите „Южен“, „Северен“ и „Централен“. Ако има обявени свободни места за тях, то те ще са единични бройки, освободени от движението на децата. Препоръчаме на родителите да изчакват датата на обявяване свободни места според Графика и календара на дейностите и да изберат детски градини в районите със свободни места, защото предстои редуциране на групи в детските заведения, за които няма достатъчно класирани деца. Така след началото на учебната година свободните места ще бъдат значително по-малко.
Все още по-голям брой свободни места за родените през 2011 г. деца има в:
- в район „Западен“- ЦДГ „Звезда“ и ЦДГ „Елица“;
- в район „Тракия“– ЦДГ „Белослава“;
- в район „Източен“– ОДЗ „Щастливо детство“, ЦДГ „Наталия“, ЦДГ „Маргаритка“, ЦДГ „Ружа“ и др.
От кандидатстващите за яслена група на класирането на 28 август 583 деца вече са класирани 492 деца. От обявените 759 места 267 все още не са заети. Предстои обявяването на значителен брой места за най-малките и на следващите класирания, тъй като 3-годишните ще постъпят в детските градини и ще освободят заетите от тях места в яслите.
Следващото класиране е на 16.09.2014 г., а свободните места за него ще бъдат обявени на 08.09.2014г. То ще е ден след началото на учебната 2014/2015 г., а до края на календарната година предстоят още пет месечни текущи класирания.
Тази информация е важна за родителите на родените през 2008 и 2009 година деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка преди постъпването им в първи клас. За да не пропуснат децата предвиденото за тях обучение и да не подлежат на санкция, ако не запишат децата си в подготвителна група, то следва да спазят предвидените срокове. Отново обръщаме внимание на тези родители, че за тях, освен целодневни групи в детските градини, са осигурени полудневни и целодневни групи в училищата. С помощта на Община Пловдив се разкриват целодневни групи в СОУ "Хр. Г. Данов"- район "Северен", СОУ "К. Величков"- район "Южен", ОУ "К. Честеменски"- район "Централен" и ОУ "В. Левски"- район "Източен". В тях все още има свободни места и приемът не е обвързан с електронната система, а е на място в училищата. Интересът на родителите към тези групи е породен от създадените условия, отговарящи на всички изисквания, осигурените храна и следобеден сън и липсата на такса за обучение. Специалистите считат, че със записването на децата в подготвителните групи в училищата ще бъде реализиран по-плавен и безпроблемен преход към обучението в първи клас за малчуганите.

TrafficNews.bg