Върховният административен съд (ВАС) отказа да разгледа жалба от партия "Величие" срещу решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 14 юни 2024 г., с което са обявени окончателните резултати от изборите за народни представители в 50-ото Народно събрание.

Производството по делото се прекратява, защото жалбата е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, съобщиха от ВАС.

Върховните магистрати посочват в мотивите си, че според чл. 304 от Изборния кодекс (ИК) споровете относно законността на изборите за народни представители се решават от Конституционния съд. Редът са оспорването е регламентиран с нормите на чл. 305 и чл. 306 ИК.

От ВАС отбелязват, че в случая от "Величие" оспорват обявените изборни резултати от проведените на 9 юни 2024 г. избори предсрочни парламентарни избори и затова разглеждането на жалбата по реда на чл. 58, ал. 1 от ИК е недопустимо. От съда обясняват, че в закона изрично са регламентирани специален ред и органи за оспорване на законността на обявените резултати от изборите за народни представители. По тези съображения върховните магистрати оставят без разглеждане жалбата като недопустима и прекратяват административното дело.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.