Брутният външен дълг в края на октомври 2019 г. е 34 469.5 млн. евро /58.3 на сто от БВП/, съобщава Българската народна банка.

На годишна база дългът нараства с 86.5 млн. евро (0.3 на сто). В края на октомври 2019 г. дългосрочните задължения са 26 092 млн. евро (75.7 на сто от брутния дълг или 44.1 на сто от БВП) като на годишна база намаляват с 57.9 млн. евро. 

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври 2019 г. е 5400.6 млн. евро (9.1 на сто от БВП).

Външните задължения на сектора се понижават с 200.3 млн. евро (3.6 на сто) спрямо октомври 2018 г., отчита БНБ