Кметът на Пещера Йордан Младенов издаде заповед, с която се слага контролно-пропускателни пунктове на входовете на ромската махала в града. В нея е записано, че  във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в кв.„Луковица“ в гр.Пещера и Решение от 04.04.2020г. на Общинския щаб за защита при бедствия на Община Пещера, се решава следното:

1.Считано от 05.04.2020г., за времето от 07.30ч. до 19.30ч., възлагам  на Началника на РУ на МВР – Пещера да създаде контролно-пропускателни пунктове на входовете на кв. „Луковица“  в гр.Пещера.

2.През контролно-пропускателните пункове по т.1 да се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на преминаването, наложено от полагане на труд, здравословни причини на преминаващите, закупуване на хранителни продукти, лекарства и плащане на битови сметки.
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Абаджиева - Началник на РУ на МВР – Пещера и Гълъбина Карамитрева – Заместник-кмет на Община Пещера.