Над 130 хиляди българи за отишли в Турция през последния месец на 2019, а 143 000 румънци са дошли в България. Така изглежда статистиката за туризма през декември 2019 година. Така последния месец бележи съществено увеличение, както на пътуващите от страната, така и на туристическия поток към нея. 

Впечатление прави, че странстванията на хора с български паспорти са съсредоточени в съседките ни и разбира се Германия. Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2019 г. са 529.3 хил. или с 10.6% над регистрираните през декември 2018 година. От тях най-голям брой са осъществени към: Турция - 130.1 хил. души, Гърция - 91.3 хил. души, Германия - 46.6 хил., Сърбия - 46.4 хил., Румъния - 39.9 хил., Република Северна Македония - 35.5 хил., а на заден план, но все пак по-масови остават дестинациите Италия - 18.1 хил., Австрия - 17.7 хил., Обединеното кралство - 12.1 хил., Испания - 11.8 хиляди.  

Увеличение в посещаемостта е отчетена в Сърбия - с нас 28.6% ръст на пътуващите към страната, Румъния - с 16.5%, Турция - с 15.9%, Германия - с 12.9%, Република Северна Македония - с 8.2%. Почти половината от всички българи са пътували с цел гостуване, обучение или посещение на културни и спортни мероприятия. Малко под 1/3 е делът на тези, които са си позволили почивка и екскурзия в чужбина, а около 1/4 са предприели пътуване за служебни цели.  

Обратно, при нас идват най-много граждани на Румъния и на Турция. През декември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 673.4 хил, което бележи ръст с 8.6% в сравнение с декември 2018 година. От тях над половината /около 55%/ са граждани на Европейския съюз. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 11.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - с 19.3% спрямо декември 2018. 

През последния месец на годината най-многочислен е броят на гостите у нас от Румъния - 143.5 хил., Турция - 112.6 хил., Гърция - 111.0 хил., Сърбия - 48.4 хил. и Република Северна Македония - 47.4 хил. С други думи отново от съседките ни. От Германия са дошли 22.9 хил. души, от Обединеното кралство - 20.9 хил., от Украйна - 18.9 хил., от Италия - 13.0 хил., а от Израел - 11.1 хиляди. 

Туристите посочват най-често, че идват у нас с "други цели", в което се включват всички пътувания не с туристически или професионален произход. 35% от чужденците идват у нас на почивка, а едва 18.2 декларират, че работни ангажименти са мотив за пътуването им в България.