Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки и недопускане разпространение на коронавирус COVID-19, община Асеновград постави 5 пластмасови временни чешми за вода в различни части на града. Всеки гражданин може да ползва съоръженията безплатно, с цел дезинфекция на ръцете. При чешмите е поставен и сапун. Те ще бъдат почиствани и дезинфекцирани своевременно. Общинската управа призовава жителите да си стоят вкъщи. Но все пак, ако се налага да излизат, да пазят съоръженията, да не нарушават тяхната цялост и да ги ползват по предназначение. 3 от чешмите са монтирани по главната улица в центъра на града. А останалите 2 - на входа на Градския парк и – при Общинския пазар.

Община Асеновград постави и 10 забранителни табели по паркове и градинки. Те са разположени по обществени места, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването и във връзка с предотвратяване разпространението на новия коронавирус COVID-19. Чрез табелите се забраняват посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити общодостъпни пространства. Забраната е в сила за периода на извънредното положение. Нарушителите ще бъдат санкционирани. Табелите вече са монтирани във всяка градинка по една, като само в Градския парк ще бъдат 2 на брой.