Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г.

Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се подготвят повече кадри в инженерните и компютърните науки растат местата за прием в 23 професионални направления. Най-голямо е увеличението в "Общо инженерство" - с 37,2%. Следват ги "Машинно инженерство" (с 27,6%), "Материали и материалознание" (с 20%), "Химични технологии" (с 19%), "Комуникационна и компютърна техника" (с 10,5%).

Според проекта държавата ще субсидира обучението в 38 държавни висши училища на 39 941 студенти, от които 34 600 след средно образование.